European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

3 vodje projekta – začasni uslužbenci (AD8) – Programi Evropske unije za globalno satelitsko navigacijo – Bruselj Objavljeno: 11/07/2011, Zadnja sprememba: 16/11/2012

News in RSS
Rok:
16/09/2011.
Številka::
0

Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo pri Evropski komisiji razpisuje izbor začasnih uslužbencev (stopnja AD 8) za tri delovna mesta administratorja v enoti GP1 (Programi Evropske unije za globalno satelitsko navigacijo (Galileo in EGNOS) – infrastruktura, uvajanje, uporaba): COM/TA/ENTR/GP1/2011.

Datum objave:  11/07/2011

Zadnji rok za vpis: 16. september 2011 do 12. ure (po bruseljskem času)

Dokumenti in povezave