European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

3 kierownicy projektu – pracownicy zatrudnieni na czas określony (AD 8) - Europejskie programy nawigacji satelitarnej – Bruksela Opublikowano w dniu : 11/07/2011, Ostatnia aktualizacja: 16/11/2012

News in RSS
Ostateczny termin:
16/09/2011.
Numer:
0

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu organizuje procedurę naboru pracowników zatrudnionych na czas określony (grupa zaszeregowania AD 8) w celu obsadzenia trzech stanowisk administratorów w dziale GP1 Europejskie programy nawigacji satelitarnej (Galileo i EGNOS) – koordynowanie programu, infrastruktura, eksploatacja).: COM/TA/ENTR/GP1/2011

Data publikacji: 11/07/2011

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: do godz. 12:00, 16 września 2011 r. (czasu środkowoeuropejskiego)

Dokumenty i linki