European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

3 projektijuhti – Ajutised töötajad (AD8) – Euroopa Liidu satelliitnavigatsiooni programmid– Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat – Brüssel Avaldatud: 11/07/2011, Viimati muudetud: 16/11/2012

News in RSS
Tähtaeg:
16/09/2011.
Number::
0

Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat korraldab konkursi ajutiste töötajate (AD 8) leidmiseks kolmele administraatori ametikohale üksuses GP1 (Euroopa Liidu satelliitnavigatsioonisüsteemid (Galileo ja EGNOS) – infrastruktuur, kasutuselevõtt, käitamine): COM/TA/ENTR/GP1/2011

Avaldamiskuupäev: 11/07/2011

Avalduste esitamise lõpptähtpäev: 12.00 (Brüsseli aeg), 16. september 2011

Dokumendid ja lingid