European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

3 vedoucí projektů – dočasní zaměstnanci (AD 8) – Programy Evropské unie pro družicovou navigaci – Brusel Zveřejněno:: 11/07/2011, Poslední aktualizace: 16/11/2012

News in RSS
Konečný termín:
16/09/2011
Číslo::
0

Generální ředitelství pro podniky a průmysl Evropské komise pořádá výběrové řízení pro dočasné zaměstnance (třída AD 8) na obsazení tří míst administrátorů v oddělení GP1 (Programy Evropské unie pro družicovou navigaci (Galileo a EGNOS) – koordinace programů, infrastruktura, provoz): COM/TA/ENTR/GP1/2011.

Datum zveřejnění:  11/07/2011

Datum uzávěrky přihlášek: 16. září 2011, 12:00 hod. (bruselského času)

Dokumenty a odkazy