European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Трима ръководители на проекти — срочно наети служители (AD 8) — програми на Европейския съюз за спътникова навигация - Брюксел. Публикувано на: 11/07/2011, Последна актуализация: 16/11/2012

News in RSS
Краен срок:
16/09/2011.
Номер::
0

Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия организира процедура по подбор на срочно наети служители (степен AD 8) с оглед на назначаването на трима администратори в отдел GP1 (програми на Европейския съюз за спътникова навигация („Галилео“ и EGNOS) — координация на програмите, инфраструктури и експлоатация): COM/TA/ENTR/GP1/2011.

Дата на публикуване:  11/07/2011

Краен срок за записване: 12.00 ч. на 16 септември 2011 г. (брюкселско време).

Документи и връзки