European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

 Vanliga frågor – arrangörerna

Lägg till evenemang

Välj evenemangets nivå
Europeisk företagardag för studenter
Ett evenemang på skolor i ditt land i samband med den europeiska företagardagen

Nationellt och regionalt evenemang
Evenemanget arrangeras i ditt land med anledning av Europeiska SMF-veckan.

Gränsöverskridande evenemang
Evenemanget arrangeras av minst två deltagarländer och måste godkännas av de nationella samordnarna i det land där det ska hållas.

EU-evenemang
Evenemanget arrangeras av en EU-institution eller ett EU-organ och har godkänts av EU-kommissionen.

Internationellt evenemang
Evenemanget arrangeras av minst ett deltagarland och minst ett annat land än de 37 länder som deltar i Europeiska SMF-veckans program. Evenemanget måste godkännas av de nationella samordnarna i det land där det ska hållas.