European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

 Pogosta vprašanja organizatorjev

Dodaj nov dogodek ob evropskem tednu MSP

Izberite raven dogodka
Dan podjetništva EU za dijake
Dogodek, ki bo potekal na šoli(-ah) v vaši državi v okviru dneva podjetništva EU.

Nacionalni in regionalni dogodek
Dogodek, ki bo potekal v vaši državi v okviru evropskega tedna MSP.

Čezmejni dogodek
Dogodek, ki ga skupaj organizirata vsaj dve državi udeleženki evropskega tedna. Te dogodke potrdi nacionalni koordinator države, v kateri bo dogodek potekal.

Dogodek na evropski ravni
Dogodek, ki ga organizirajo institucije EU in/ali organizacije na ravni EU. Odobri ga lahko samo Evropska komisija.

Mednarodni dogodek
Dogodek, ki ga organizira vsaj ena država udeleženka evropskega tedna in ena ali več držav, ki niso del skupine 37 držav udeleženk evropskega tedna MSP. Te dogodke potrdi nacionalni koordinator države, v kateri bo dogodek potekal.