Navigation path

Európsky týžden MSP

Pridat nové podujatie Európskeho týždna MSP

Vyberte na akej úrovni sa podujatie uskutocní
Európsky deň podnikania pre študentov
Podujatie, ktoré sa bude konať v škole/školách vo vašej krajine pod hlavičkou európskeho dňa podnikania

Podujatie na vnútroštátnej a regionálnej úrovni
Podujatie, ktoré sa uskutoční vo vašej krajine pod hlavičkou európskeho týždňa MSP.

Cezhraničné podujatie
Podujatie organizované 2 alebo viacerými účastníckymi krajinami. Takéto podujatia schvaľujú vnútroštátni koordinátori v štátoch konania podujatia.

Podujatie na európskej úrovni
Podujatie organizované inštitúciami EÚ a/alebo celoeurópskymi organizáciami a orgánmi, ktoré schvaľuje výlučne Európska komisia.

Medzinárodné podujatie
Podujatie organizované aspoň jednou účastníckou krajinou z okruhu 37 štátov, ktoré sú zapojené do programu európskeho týždňa MSP, v spolupráci s jednou alebo viacerými krajinami mimo tohto okruhu. Takéto podujatia schvaľujú vnútroštátni koordinátori v štá

Share: Facebook Google+ LinkedIn send this page to a friend

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentprint this page