European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

 FAQ tal-organizzaturi tal-avvenimenti

Żid punt ġdid

Select the level of your event
Jum tal-UE dwar il-Finanzi għall-istudenti
Avveniment li se jseħħ fl-iskola/skejjel ta’ pajjiżek taħt il-kappa ta’ jum Ewropew tal-intraprenditorija
Avveniment Nazzjonali u Reġjonali
Avveniment li se jseħħ f’pajjiżek taħt il-kappa tal-Ġimgħa Ewropea tal-SMEs

Avveniment Bejn il-Pajjiżi
Avveniment organizzat minn 2 pajjiżi parteċipanti jew aktar. Avvenimenti ta' din ix-xorta huma approvati mill-Koordinatur(i) Nazzjonali fil-pajjiż fejn l-avveniment se jkun qiegħed iseħħ (il-post).

Avveniment fil-Livell Ewropew
Avveniment organizzat mill-istituzzjonijiet tal-UE u/jew organizzazzjonijiet u korpi fil-livell tal-UE u approvati mill-Kummissjoni Ewropea biss.

Avveniment Internazzjonali
Avveniment organizzat minn tal-anqas pajjiż wieħed parteċipanti u pajjiż wieħed jew aktar barra t-37 li qed jipparteċipaw fil-Ġimgħa Ewropea tal-SMEs. Avvenimenti ta' din ix-xorta huma approvati mill-Koordinatur(i) Nazzjonali fil-pajjiż fejn l-avveniment