European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

 Bieži uzdoti pasākumu organizētāju jautājumi

Pievienot jaunu MVU nedelas pasakumu

Noradiet sava pasakuma limeni.
ES Uzņēmējdarbības diena studentiem
Pasākums, kas notiks jūsu valsts skolā(s) ES Uzņēmējdarbības dienas ietvaros

Valsts vai reģionāla mēroga pasākums
Pasākums, kas notiks jūsu valstī Eiropas MVU nedēļas ietvaros

Pārrobežu pasākums
Pasākums, ko organizē vismaz 2 valstis, kuras piedalās. Šādus pasākumus apstiprina pasākuma norises valsts koordinators(-i).

Eiropas līmeņa pasākums
Pasākums, ko organizējušas tikai ES iestādes un/vai ES līmeņa organizācijas un struktūras un apstiprinājusi Eiropas Komisija.

Starptautisks pasākums
Pasākums, ko rīko vismaz viena valsts, kura piedalās, un viena vai vairākas citas valstis, kas nav starp tām 37, kuras piedalās Eiropas MVU nedēļas programmā. Šādus pasākumus apstiprina pasākuma norises valsts(-u) koordinators(-i).