Navigation path

 m. Europos verslininkystės savaitė

Pridėti naują Europos verslininkystės savaitės renginį

Pasirinkite renginio lygmenį
ES verslumo diena studentams
Renginys, kuris vyks jūsų šalies mokykloje (-ose) ES verslumo dieną

Nacionalinio ir regioninio lygmens renginys
Jūsų šalyje vyksiantis Europos MVĮ savaitės renginys

Tarpvalstybinis renginys
Renginys, kurį organizuoja 2 arba daugiau šalių dalyvių. Tokius renginius patvirtina šalių, kuriose juos numatoma rengti, nacionaliniai koordinatoriai.

Europinio lygmens renginys
ES institucijų ir (arba) ES lygmens organizacijų ir įstaigų organizuojamas renginys, patvirtintas tik Europos Komisijos.

Tarptautinis renginys
Tai renginys, kurį organizuoja bent 1 šalis dalyvė ir viena arba daugiau šalių, kurių nėra Europos MVĮ savaitės programoje dalyvaujančių 37 šalių sąraše. Tokius renginius patvirtina šalių, kuriose juos numatoma rengti, nacionaliniai koordinatoriai.

Share: Facebook Google+ LinkedIn send this page to a friend

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentprint this page