European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

 Najčešća pitanja organizatorâ događanjâ

Dodaj novo

Select the level of your event
Dan poduzetništva EU-a za studente
Događanje koje se organizira u školama u vašoj državi u okviru Dana poduzetništva EU-a

Nacionalno i regionalno događanje
Događanje koje se organizira u vašoj državi u okviru Europskog tjedna MSP-a

Prekogranično događanje
Događanje koje organiziraju 2 države sudionice ili više njih. Ta događanja odobravaju nacionalni koordinatori u državi u kojoj se događanje održava (mjesto održavanja).

Događanje na europskoj razini
Događanje koje organiziraju institucije EU-a i/ili organizacije i tijela na razini EU-a, a odobrava ga samo Europska komisija.

Međunarodno događanje
Događanje koje organizira najmanje 1 država sudionica i neka druga država (ili više njih) koja nije jedna od 37 država koje sudjeluju u programu Europskog tjedna MSP-a. Ta događanja odobravaju nacionalni koordinatori u državi u kojoj se događanje održava