Navigation path

Euroopa ettevõtlusnädal

Lisa uus Euroopa ettevõtlusnädala üritus

Valige oma ürituse tasand
Üleeuroopaline ELi ettevõtluspäev õpilastele
Üritus, mis leiab aset Teie riigi koolis (koolides) üleeuroopalise ELi ettevõtluspäeva raames

Riiklik ja piirkondlik üritus
Teie riigis Euroopa VKE nädala raames toimuv üritus

Piiriülene üritus
Üritust korraldavad kaks või enam osalevat riiki. Selliseid üritusi kinnitavad riiklikud koordinaatorid riigis, kus üritus toimub (toimumiskoht).

Euroopa tasandi üritus
Vaid ELi institutsioonide / või ELi tasandi organisatsioonide ja asutuste poolt korraldatud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud üritus.

Rahvusvaheline üritus
Üritus, mille korraldab vähemalt üks Euroopa VKE nädala programmis osalevast 37st riigist ning üks või mitu riiki, kes selles programmis ei osale. Selliseid üritusi kinnitavad riiklikud koordinaatorid riigis, kus üritus toimub (toimumiskoht).

Share: Facebook Google+ LinkedIn send this page to a friend

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentprint this page