European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

 Spørgsmål og svar for organisatorer

Tilføj et nyt arrangement som led i den europæiske SMV-uge

Vælg niveau for dit arrangement
EU-iværksætterdag for studerende
Et arrangement, som skal finde sted på en eller flere skoler i dit land i forbindelse med EU- iværksætterdagen

Nationalt og regionalt arrangement
Et arrangement, som finder sted i dit land i forbindelse med den europæiske SMV-uge

Grænseoverskridende arrangement
Et arrangement, der er organiseret af to eller flere deltagerlande. Arrangementerne er godkendt af den eller de nationale koordinatorer i det land, hvor de skal finde sted.

Europæisk arrangement
Et arrangement organiseret af EU-institutionerne og/eller organisationer og organer på EU-plan, som kun er godkendt af EU-Kommissionen.

Internationalt arrangement
Et arrangement organiseret af mindst 1 deltagerland og et eller flere andre lande end de 37, der deltager i programmet for den europæiske SMV-uge. Arrangementerne er godkendt af den eller de nationale koordinatorer i det land, hvor de skal finde sted.