European Commission - Enterprise and Industry

For a better experience, please enable Javascript!

 Událost organizátora FAQ

Přidat novou akci v rámci Evropského týdne malých a středních podniků

Zvolte na jaké úrovni se akce uskuteční
Evropský den podnikání pro studenty
Jde o akci pořádanou školami v jednotlivých členských zemích v rámci Evropského dne podnikání.

Národní akce
je akce, která se koná ve Vaší zemi pod hlavičkou Evropského týdne malých a středních podniků
Přeshraniční akce
je akce, kterou pořádají minimálně dvě zúčastněné země. Tyto akce schvaluje národní koordinátor té země, ve které se akce uskuteční (tj. podle místa konání).
Evropská akce
je akce, kterou pořádá některý z orgánů EU a/nebo organizace či subjekt na úrovni EU a která je schválena přímo Evropskou komisí.
Mezinárodní akce
je akce, kterou pořádají minimálně jedna z 37 zúčastněných zemí Evropského týdne malých a středních podniků a minimálně jedna země, která mezi 37 uvedenými zeměmi není. Tyto akce schvaluje národní koordinátor té země, ve které se akce uskuteční (tj. podle místa konání).