Navigation path

Europese MKB-week

Nieuw evenement toevoegen

Kies het niveau van uw evenement.
EU-ondernemerschapsdag voor studenten
Een evenement op een of meer scholen in uw land in het kader van de EU ondernemerschapsdag

Nationale en Regionale evenement
Een evenement dat in uw land plaatsvindt in het kader van de Europese MKB-week

Grensoverschrijdend evenement
Een door twee of meer deelnemende landen georganiseerd evenement. Zo'n evenement wordt goedgekeurd door de nationale coördinator(en) van het land waar het plaatsvindt.

Evenement op Europees niveau
Een evenement dat wordt georganiseerd door EU-instellingen en/of organisaties op EU-niveau en dat alleen door de Europese Commissie wordt goedgekeurd.

Internationaal evenement
Een evenement dat wordt georganiseerd door verschillende landen, waarvan er minstens één niet is aangesloten bij het programma van de Europese MKB-week. Zo'n evenement wordt goedgekeurd door de nationale coördinator(en) van het land waar het plaatsvindt.

Share: Facebook Google+ LinkedIn send this page to a friend

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentprint this page