Navigation path

Avrupa KOBİ Haftası

Katılmak ister misiniz? Bir etkinlik organize edin

Avrupa SME Haftası 2011 logo, © Avrupa Birliği, 2008 - 2011

Ne yapmanız gerekiyor?

Aşağıdakileri gerçekleştirecek etkinlikler ve aktiviteler başlatın:

  • girişimciliği desteklemek (hem yeni hem de mevcut girişimciler)
  • potansiyellerinin tamamına ulaşmaları için işletmeleri mevcut destek hakkında bilgilendirin (Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel).

Nasıl?

Konferanslar, yarışmalar, sergiler, şirket açılış günleri aracılığıyla - veya mikro, küçük ve orta ölçekli firmalara ilgi duyan izleyiciyi etkilemenin diğer yollarıyla.

Hangi konular hakkında?

Uzmanlığınıza veya deneyiminize bağlı olarak küçük/orta ölçekli işletmeleri yönetmek için gerekli olan her şey: kuruluşlar, ortak toplumsal sorumluluk, vergi ve yasal meseleler, kadın girişimciler, toplumsal ekonomi, vb.

Daha fazla olası konu

Nerede?

Etkinlikler;

  • ulusal, bölgesel, yerel veya sınır ötesi olabilirler
  • Avrupa ölçeğindeki (iş) örgütler ve kurumlar veya Brüksel'deki ulusal/bölgesel temsilcilikler tarafından organize edilen - "Avrupalı". Veya 37 katılımcı ülkeden birinde gerçekleştirilen güçlü bir Avrupalı yöne sahip etkinlikler.
  • uluslararası – 37 katılımcı ülke dışında dahil olan ülkeler.

Kayıt için son gün – Etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanan günden 1 ay öncesi.

Eğer etkinliğiniz Avrupa SME Haftası'nın genel amaçlarını karşılıyorsa, ülkenizin ulusal koordinatörü (koordinatörleri) tarafından veya Avrupa ile ilgili bir etkinlikse Avrupa Komisyonu tarafından onaylanacaktır.

  • Avrupa SME Haftası Ulusal Koordinatörlerinin Listesi pdf - 205 KB [205 KB] English (en)

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentprint this page