Sökväg

Europeiska SMF-veckan

Vill du arrangera ett evenemang?

Logotyp för den europeiska SMF-veckan 2011, © EU, 2008 – -2011

Vad ska jag göra?

Arrangera evenemang och aktiviteter som

  • främjar entreprenörskap (både nya och befintliga entreprenörer)
  • informerar företag om det stöd de kan få (på europeisk, nationell, regional och lokal nivå) för att de ska kunna uppnå sin fulla potential.

Hur?

Genom konferenser, tävlingar, utställningar, öppet hus hos företag eller andra evenemang som kan locka en publik intresserad av mikroföretag och små och medelstora företag.

Vilka ämnen?

Allt som handlar om hur man driver små och medelstora företag, beroende på vilka expertkunskaper och erfarenheter som du kan dela med dig av: starta eget, företagens sociala ansvar, skattefrågor och juridik, kvinnligt entreprenörskap, social ekonomi, etc

Andra ämnen

Var?

Evenemangen kan vara

  • nationella, regionala, lokala eller t.o.m. gränsöverskridande
  • "europeiska" – arrangerade antingen på europeisk nivå (av företags-) organisationer och institutioner eller av nationella/regionala representationer i Bryssel eller evenemang med en stark europeisk dimension som arrangeras i något av de 37 deltagarländerna
  • internationella – med minst ett annat land än de 37 deltagarländerna.

Deadline för registrering – en kalendermånad innan evenemanget äger rum.

Om ditt evenemang uppfyller de övergripande målen för den europeiska SMF-veckan kommer det att godkännas av ditt lands nationella samordnare eller av EU-kommissonen, om det rör sig om ett europeiskt evenemang.

  • Förteckning över nationella samordnare för SMF-veckan pdf - 206 KB [206 KB] English (en)

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida