Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Európsky týždeň MSP

Máte záujem organizovať podujatie?

Logo týždňa MSP 2011 © Európska únia, 2008 – 2011

Čo musíte urobiť?

Uskutočniť podujatia a aktivity, ktoré:

  • podporujú podnikanie (začínajúcich aj aktívnych podnikateľov)
  • informujú podnikateľov o dostupnej pomoci (európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej) zameranej na to, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál.

Ako?

Organizáciou konferencií, súťaží, výstav, dní otvorených dverí spoločností alebo využitím iných prostriedkov na prilákanie pozornosti záujemcov o podnikanie prostredníctvom mikro, malých alebo stredných firiem.

Na akú tému?

Ľubovoľné témy nevyhnutné na fungovanie malých alebo stredných podnikov, v závislosti od vašich skúseností: môže ísť o informácie pre začínajúcich podnikateľov, o sociálnej zodpovednosti podnikov, daňových a právnych záležitostiach, podnikaní žien, sociálnom hospodárstve atď.

Ďalšie možné témy

Kde?

Charakter podujatí môže byť:

  • vnútroštátny, regionálny, miestny alebo dokonca cezhraničný
  • európsky – podujatia na európskej úrovni budú organizovať európske (obchodné) organizácie a inštitúcie alebo štátni/regionálni zástupcovia v Bruseli. Takýto charakter môžu mať aj podujatia v jednom z 37 zúčastnených štátov, ktoré majú významný európsky rozmer.
  • medzinárodný – na ktorých sa zúčastňujú aj ďalšie krajiny okrem 37 zúčastnených štátov.

Termín registrácie – 1 kalendárny mesiac pred plánovaným dátumom konania podujatia.

Ak vaše podujatie splní všeobecné ciele európskeho týždňa MSP, vnútroštátny koordinátor, resp. Európska komisia v prípade európskych podujatí, ho schváli.

  • Zoznam vnútroštátnych koordinátorov európskeho týždňa MSP pdf - 205 KB [205 KB] English (en)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku