Navigačný riadok

Európsky týždeň MSP

Máte záujem organizovať podujatie?

Logo týždňa MSP 2011 © Európska únia, 2008 – 2011

Čo musíte urobiť?

Uskutočniť podujatia a aktivity, ktoré:

  • podporujú podnikanie (začínajúcich aj aktívnych podnikateľov)
  • informujú podnikateľov o dostupnej pomoci (európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej) zameranej na to, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál.

Ako?

Organizáciou konferencií, súťaží, výstav, dní otvorených dverí spoločností alebo využitím iných prostriedkov na prilákanie pozornosti záujemcov o podnikanie prostredníctvom mikro, malých alebo stredných firiem.

Na akú tému?

Ľubovoľné témy nevyhnutné na fungovanie malých alebo stredných podnikov, v závislosti od vašich skúseností: môže ísť o informácie pre začínajúcich podnikateľov, o sociálnej zodpovednosti podnikov, daňových a právnych záležitostiach, podnikaní žien, sociálnom hospodárstve atď.

Ďalšie možné témy

Kde?

Charakter podujatí môže byť:

  • vnútroštátny, regionálny, miestny alebo dokonca cezhraničný
  • európsky – podujatia na európskej úrovni budú organizovať európske (obchodné) organizácie a inštitúcie alebo štátni/regionálni zástupcovia v Bruseli. Takýto charakter môžu mať aj podujatia v jednom z 37 zúčastnených štátov, ktoré majú významný európsky rozmer.
  • medzinárodný – na ktorých sa zúčastňujú aj ďalšie krajiny okrem 37 zúčastnených štátov.

Termín registrácie – 1 kalendárny mesiac pred plánovaným dátumom konania podujatia.

Ak vaše podujatie splní všeobecné ciele európskeho týždňa MSP, vnútroštátny koordinátor, resp. Európska komisia v prípade európskych podujatí, ho schváli.

  • Zoznam vnútroštátnych koordinátorov európskeho týždňa MSP pdf - 206 KB [206 KB] English (en)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku