Ścieżka nawigacji

Europejski Tydzień MŚP

Jak zorganizować wydarzenie?

Logo Tygodnia MŚP 2011 © Unia Europejska, 2008–2011

Co trzeba zrobić?

Zorganizować wydarzenia i działania, które:

  • promują przedsiębiorczość (zarówno wśród doświadczonych, jak i początkujących przedsiębiorców)
  • informują przedsiębiorstwa o dostępnym wsparciu (na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym), aby pomóc im w pełnym rozwinięciu swojego potencjału.

W jaki sposób?

Przy pomocy konferencji, konkursów, wystaw, otwartych dni w firmach i wszelkich innych środków, które przyciągną publiczność zainteresowaną mikroprzedsiębiorstwami oraz małymi i średnimi firmami.

O jakiej tematyce?

Tematem mogą być wszelkie ważne aspekty prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw, w zależności od wiedzy i doświadczenia organizatora: zakładanie firmy, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, zagadnienia prawne i podatkowe, przedsiębiorczość kobiet, gospodarka społeczna itp.

Inne możliwe tematy

O jakim zasięgu?

Mogą to być wydarzenia o skali:

  • krajowej, regionalnej, lokalnej lub nawet transgranicznej
  • europejskiej – organizowane albo przez organizacje (biznesowe) i instytucje szczebla europejskiego, albo przez przedstawicielstwa krajów/regionów w Brukseli. mogą to być również wydarzenia o mocnym akcencie europejskim odbywające się w jednym z 37 krajów uczestniczących
  • międzynarodowej – z udziałem krajów spoza kręgu 37 krajów uczestniczących.

Termin rejestracji – jeden miesiąc kalendarzowy przed planowaną datą wydarzenia.

Wydarzenia, które realizują ogólne założenia Europejskiego Tygodnia MŚP, zostaną zatwierdzone przez koordynatora krajowego bądź, w przypadku imprez o zasięgu europejskim, przez Komisję Europejską.

  • Lista krajowych koordynatorów Europejskiego Tygodnia MŚP pdf - 205 KB [205 KB] English (en)

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj