Navigatsioonitee

Euroopa ettevõtlusnädal

Olete huvitatud ürituse korraldamisest?

VKEde nädala 2011 logo - © Euroopa Liit, 2008-2011

Mida peaksite tegema?

Algatama üritusi ja tegevusi, mis:

  • edendavad ettevõtlust (nii uusi kui ka olemasolevaid ettevõtteid)
  • teavitavad ettevõtteid kättesaadavatest toetustest (Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil), et aidata neil saavutada oma täielik potentsiaal.

Kuidas?

Konverentside, võistluste, näituste, ettevõtete avatud uste päevade või mis tahes meetmete kaudu, mis meelitavad ligi mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest huvitatud publikut.

Millistel teemadel?

Kõikidel teemadel, mis on olulised väikese/keskmise suurusega ettevõtte juhtimisel, sõltuvalt teie erialateadmistest või kogemustest: ettevõtlusega alustamine, ettevõtete sotsiaalne vastutus, maksu- ja õigusküsimused, naisettevõtlus, sotsiaalmajandus jne.

Veel võimalikke teemasid

Kus?

Üritused võivad olla:

  • riiklikud, piirkondlikud, kohalikud või isegi piiriülesed
  • Euroopa tasandi üritused korraldatakse kas Euroopa tasandi (ettevõtlusega tegelevate) organisatsioonide ja institutsioonide või riiklike/piirkondlike esinduste poolt Brüsselis. Samuti võivad nendeks olla üritused, millel on laiaulatuslik Euroopa meede ning mida korraldatakse ühes 37-st osalevast riigist.
  • Rahvusvahelise tasandi üritus hõlmab neid riike, kes ei kuulu 37 osaleva riigi hulka.

Registreerimise tähtaeg – 1 kalendrikuu enne ürituse kavandatavat toimumist.

Kui teie üritus vastab Euroopa VKEde nädala üldistele eesmärkidele, kiidab teie riiklik koordinaator selle heaks. Kui on tegemist Euroopa tasandi üritusega, saab selle heaks kiita Euroopa Komisjon.

  • Euroopa VKEde nädala riiklike koordinaatorite nimekiri pdf - 205 KB [205 KB] English (en)

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg