Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκή εβδομάδα ΜΜΕ

Θέλετε να διοργανώσετε μια εκδήλωση;

Λογότυπος Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ 2011, © European Union, 2008-2011

Τι πρέπει να κάνω;

Διοργανώστε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που:

  • προωθούν την επιχειρηματικότητα (νέων και παλαιών επιχειρηματιών),
  • ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για τη διαθέσιμη στήριξη (ευρωπαϊκή, εθνική, περιφερειακή και τοπική) που μπορούν να λάβουν, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Με ποιον τρόπο;

Μέσω συνεδρίων, διαγωνισμών, εκθέσεων, ανοικτών ημερών σε επιχειρήσεις, ή με κάθε άλλο μέσο προσέλκυσης ακρωατηρίου που ενδιαφέρεται για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Για ποια θέματα;

Όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για τη λειτουργία μιας μικρής/μεσαίας επιχείρησης, ανάλογα με την ειδικότητα ή την πείρα σας: νέες επιχειρήσεις, κοινωνική εταιρική ευθύνη, φορολογικά και νομικά θέματα, γυναικεία επιχειρηματικότητα, κοινωνική οικονομία, κ.λπ.

Περισσότερα θέματα

Πού;

Οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι:

  • εθνικές, περιφερειακές, τοπικές ή και διασυνοριακές,
  • «ευρωπαϊκές», που διοργανώνονται είτε από ευρωπαϊκής εμβέλειας επιχειρηματικούς συνδέσμους και φορείς είτε από εθνικές/περιφερειακές αντιπροσωπείες στις Βρυξέλλες. Ή ακόμη εκδηλώσεις έντονου ευρωπαϊκού χαρακτήρα που διεξάγονται σε μία από τις 37 συμμετέχουσες χώρες,
  • διεθνείς, στις οποίες εμπλέκονται χώρες άλλες από τις 37 συμμετέχουσες χώρες.

Προθεσμία καταχώρισης – ένας ημερολογιακός μήνας πριν από τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Αν η εκδήλωσή σας πληροί τους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ, θα εγκριθεί από τον εθνικό συντονιστή της χώρας σας ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον πρόκειται για ευρωπαϊκή εκδήλωση.

  • Κατάλογος των εθνικών συντονιστών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ pdf - 206 KB [206 KB] English (en)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση