Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Европейската седмица на МСП

Искате да организирате проява?

Лого на Европейската седмица на МСП 2011 © Европейски съюз, 2008-2011

Какво трябва да направите?

Организирайте прояви и събития, които:

  • насърчават предприемачеството (както за бъдещи, така и за настоящи предприемачи),
  • информират предприятията за наличното подпомагане (европейско, национално, регионално и местно), което ще им даде възможност да достигнат своя пълен потенциал.

По какъв начин?

Чрез конференции, конкурси, изложби, дни на отворените врати в предприятия или по всякакъв друг начин, привличащ публика, интересуваща се от микро, малки и средни предприятия.

На каква тема?

Всякакви теми, важни за управлението на малки/средни предприятия, в зависимост от вашите познания: започване на бизнес, корпоративна социална отговорност, данъчни и правни въпроси, женско предприемачество, социална икономика и др.

Още възможни теми

Къде?

Проявите могат да бъдат:

  • национални, регионални, местни или дори трансгранични,
  • „европейски“ - организирани от (бизнес) организации и институции на европейско равнище или от национални/регионални представителства в Брюксел. Също и прояви с подчертано европейско измерение, проведени в една от 37-те участващи страни,
  • международни - включващи страни, различни от 37-те участващи държави.

Краен срок за регистрация - 1 календарен месец преди насрочената дата на проявата.

Ако вашата проява отговаря на общите цели на Европейската седмица на МСП, тя ще бъде одобрена от националния координатор за вашата страна или от Европейската комисия, ако става въпрос за европейска проява.

  • Списък на националните координатори за Европейската седмица на МСП pdf - 205 KB [205 KB] English (en)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта