Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Vanliga frågor


01. Vem kan delta i den europeiska SMF-veckan?

Näringslivsorganisationer kan arrangera evenemang som främst vänder sig till etablerade och potentiella företagare.

Läs mer:

02. Var äger evenemangen rum?

Även om några av evenemangen kommer att vara europeiska/internationella så kommer de flesta att vara nationella och hållas i något av de37 deltagande länderna.

Läs mer:

03. När äger den europeiska SMF-veckan 2014 rum?

Själva SMF-veckan infaller den  29/9 - 5/10 men kampanjen omfattar även evenemang från mitten av april till årets slut.

04. Finns det någon deadline för att registrera ett evenemang?

JA - En kalendermånad innan evenemangen äger rum.

Inga evenemang kommer att registreras efter  den 30 november 2014.

05. Kommer kampanjen bara att hållas i EU-länderna?

NEJ - även i Albanien, Makedonien Island, Israel, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Serbien and Turkiet.

06. Vilken typ av evenemang kommer att arrangeras?

Det kan vara allt från aktivitetsdagar till konst och teater, företagsträffar, företag som håller öppet hus, tävlingar, företagardagar, utställningar/mässor, finansforum, föreläsningar/konferenser, språkkurser för företagare, mentorskap, nätverkande, online-evenemang/virtuella besök, utomhusaktiviteter/turnéer, studiebesök, fortbildning, workshoppar/seminarier, etc.

Evenemangen är inriktade på specifika områden som tillgång till finansiering, byråkrati, konkurs och nystart, företagsstrategi, företagssupport, företags sociala ansvar, ekonomisk ställning, handel, entreprenörskap, utbildning i entreprenörskap, miljö- och energieffektivitet, entreprenörskap för etniska minoriteter, entreprenörskap för kvinnor, tillväxt, innovation/teknik, immateriella rättigheter, internationalisering, förvaltning av EU-projekt för SMF, ledarskap, marknadsföring/försäljning, nationella/regionala/lokala incitament för små och medelstora företag, nätverkande/samarbete, främjande av EU-program för små och medelstora företag, offentlig upphandling, entreprenörskap för äldre, kvalifikationer, socialt entreprenörskap, standardisering, starta företag, underleverantörer, skatter och juridiska frågor, företagsöverlåtelse, entreprenörskap för unga, etc.

07. Vilken nytta har en företagare av den europeiska SMF-veckan?

Se Är du intresserad av att delta

08. Vilken nytta har en arrangör av den europeiska SMF-veckan?

De kan lära av andra arrangörer och knyta kontakter med företagare.

Leverantörer av företagssupport kan visa företagarna sitt tjänsteutbud.

09. Hur anmäler jag mig till ett evenemang?

Kontakta den aktuella arrangören som du hittar i evenemangsförteckningen

Om du stöter på problem, kontakta oss.

10. Jag skulle vilja arrangera ett nationellt evenemang, vem kontaktar jag?

Börja med att läsa Information till arrangörer.

Sedan kan du registrera ditt evenemang.

När ditt evenemang har godkänts publiceras det på den här webbplatsen i evenemangsförteckningen.

Du får också ett meddelande med information om hur du kan lägga upp ditt evenemang och bli aktivt involverad i den europeiska SMF-veckan.

11. Jag skulle vilja arrangera ett europeiskt eller internationellt evenemang, vem kontaktar jag?

Börja med att läsa Information till arrangörer.

Sedan kan du registrera ditt evenemang.

När ditt evenemang har godkänts publiceras det på den här webbplatsen i evenemangsförteckningen.

Du får också ett meddelande med information om hur du kan lägga upp ditt evenemang och bli aktivt involverad i den europeiska SMF-veckan.

12. Kan jag få ett meddelande när ett nytt evenemang läggs ut på webbplatsen?

JA - om du har ett twitterkonto.

Prenumerera på Europeiska SMF-veckans twitterprofil med vilken twitterklient som helst så får du våra meddelanden.

Det här gäller också de evenemang som du själv arrangerar. Du kan förstås också regelbundet gå in direkt på vår webbplats.

13. Hur får journalister information om den europeiska SMF-veckan och hur kan de rapportera från ett evenemang?

För nationella evenemang – kontakta berörd(a) nationell(a) samordnare .

För europeiska/internationella evenemang - använd kontaktformuläret.

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida