Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Najčastejšie otázky


01. Kto sa môže zúčastniť európskeho týždňa MSP?

Podujatia zamerané najmä na aktívnych a začínajúcich podnikateľov môžu organizovať subjekty z podnikateľského prostredia.

Viac informácií

02. Kde sa budú podujatia konať?

Väčšina podujatí bude mať vnútroštátny charakter a uskutočnia sa v jednom z37 zúčastnených štátov. Okrem toho sa budú konať aj podujatia na európskej a medzinárodnej úrovni.

Viac informácií

03. Kedy sa uskutoční európsky týždeň MSP 2014?

Samotný týždeň pripadne na 29/9 - 5/10, kampaň však zahŕňa aj podujatia s termínom konania od polky apríla do konca roku 2014.

04. Majú organizátori na registráciu svojho podujatia nejaký časový limit?

ÁNO– 1 kalendárny mesiac pred konaním podujatia.

Po 30. novembri 2014 už podujatia nebude možné registrovať.

05. Obmedzí sa kampaň len na členské štáty EÚ?

NIE – medzi zúčastnené štáty patria takisto Albánsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Izrael, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Nórsko, Srbsko a Turecko.

06. Aké typy podujatí sa uskutočnia?

Môže ísť o akčné dni, o umelecké podujatia a vystúpenia, dni otvorených dverí v spoločnostiach, súťaže, dni podnikateľov, výstavy, veľtrhy, finančné fóra, prednášky, konferencie, jazykové kurzy pre podnikateľov, odborný mentoring, podujatia na sprostredkovanie alebo nadväzovanie kontaktov, internetové aktivity, virtuálne prehliadky, exkurzie v podnikoch, študijné pobyty, odbornú prípravu, semináre alebo workshopy atď.

Podujatia sa zamerajú na konkrétne témy, ako sú prístup k financovaniu; administratívna záťaž; bankrot a opätovný štart; podnikateľská stratégia; pomoc podnikateľom; sociálna zodpovednosť podnikov; hospodárska situácia; obchod; podnikateľstvo; vzdelávanie podnikateľov; životné prostredie; energetická efektívnosť; etické podnikanie; podnikanie žien; rast; inovácia; technológie; práva duševného vlastníctva; globalizácia; riadenie projektov EÚ pre MSP; manažment; marketing; predaj; celoštátne, regionálne a lokálne stimuly pre MSP; budovanie sietí; spolupráca; propagácia programov EÚ pre MSP; verejné obstarávanie; podnikanie seniorov; zručnosti; kvalifikácia; sociálne podnikanie; štandardizácia; začatie podnikania; subdodávateľstvo; daňové a právne záležitosti; prevod podnikania; podnikanie mladých atď.

07. Aké výhody prináša európsky týždeň MSP pre podnikateľov?

Pozrite si časť Chcete sa zúčastniť?

08. Aké výhody prináša európsky týždeň MSP pre organizátorov?

Organizátori sa môžu poučiť zo skúseností iných organizátorov a nadviazať kontakt s podnikateľmi.

Poskytovatelia podpory môžu podnikateľom predstaviť svoje služby.

09. Ako sa môžem prihlásiť na podujatie?

Kontaktujte organizátora podujatia cez Zoznam podujatí

V prípade problémov sa obráťte na nás.

10. Chceli by sme zorganizovať celoštátne podujatie, na koho sa máme obrátiť?

Najskôr si prečítajte Informácie pre organizátorov.

Potom zaregistrujte svoje podujatie.

Po jeho schválení bude informácia o podujatí uverejnená na tejto lokalite v časti Zoznam podujatí.

Zároveň dostanete e-mail s informáciami o riadení podujatia a o tom, ako sa aktívne zapojiť do kampane európskeho týždňa MSP.

11. Chceli by sme zorganizovať európske alebo medzinárodné podujatie, na koho sa máme obrátiť?

Najskôr si prečítajte Informácie pre organizátorov.

Potom zaregistrujte svoje podujatie.

Po jeho schválení bude informácia o podujatí uverejnená na tejto lokalite v časti Zoznam podujatí.

Zároveň dostanete e-mail s informáciami o riadení podujatia a o tom, ako sa aktívne zapojiť do kampane európskeho týždňa MSP.

12. Môžem dostávať upozornenia na zverejnenie nových podujatí na webovej lokalite?

ÁNO – v prípade, že máte účet na sieti Twitter.

Prihláste sa k profilu európskeho týždňa MSP na Twitteri a využite niektorú z jeho klientskych aplikácií na odber upozornení.

Ak organizujete podujatie, je to spôsob, ako monitorovať jeho zverejnenie (prípadne pravidelne sledujte webovú lokalitu európskeho týždňa MSP).

13. Ako môžu novinári získať informácie o európskom týždni MSP a ako môžu informovať o takomto podujatí?

Vnútroštátne podujatia – kontaktujte relevantného vnútroštátneho koordinátora .

Európske / medzinárodné podujatia – použite kontaktný formulár.

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku