Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Często zadawane pytania


01. Kto może organizować wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP?

Imprezy skierowane do aktywnych i potencjalnych przedsiębiorców mogą organizować podmioty związane ze światem biznesu.

Więcej informacji

02. Gdzie będą się odbywać imprezy?

Niektóre wydarzenia będą miały zasięg europejski/międzynarodowy, ale większość będzie organizowana na szczeblu krajowym, w jednym z 37 państw uczestniczących w kampanii.

Więcej informacji

03. W jakich dniach odbędzie się Europejski Tydzień MŚP 2014?

Sam Europejski Tydzień MŚP 2014 potrwa od  29/9 - 5/10, ale kampania obejmuje imprezy, które będą się odbywać od połowy kwietnia do końca 2014 r.

04. W jakim terminie organizator wydarzenia musi je zarejestrować?

W terminie jednego miesiąca kalendarzowego przed wydarzeniem.

Po 30 listopada 2014 r. rejestracja nowych wydarzeń będzie niemożliwa.

05. Czy kampania będzie się odbywać tylko w krajach UE?

NIE – także w Albanii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Czarnogórze, Islandii, Izraelu, Liechtensteinie, Norwegii, Serbii i Turcji.

06. Jakiego rodzaju wydarzenia będą organizowane?

Mogą to być dni promocyjne, dni otwarte w firmach, dni przedsiębiorcy, wystawy/targi, pokazy sztuki i przedstawienia, imprezy na świeżym powietrzu/pokazy objazdowe, wizyty o charakterze informacyjnym, wydarzenia online/wirtualne wizyty, warsztaty/seminaria, wykłady/konferencje, szkolenia, kursy językowe dla przedsiębiorców, fora finansowe, konkursy, a także działania typu współpraca w sieci, opieka i doradztwo, pośrednictwo itp.

Wydarzenia te będą poświęcone konkretnym tematom takim jak dostęp do finansowania, obciążenia administracyjne, bankructwo i ponowne rozpoczęcie działalności, strategia biznesowa, wsparcie dla biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, sytuacja gospodarcza, handel, przedsiębiorczość, edukacja z zakresu przedsiębiorczości, środowisko naturalne/efektywność energetyczna, przedsiębiorczość wśród przedstawicieli mniejszości etnicznych, przedsiębiorczość kobiet, wzrost gospodarczy, innowacje/technologie, prawa własności intelektualnej, internacjonalizacja przedsiębiorstw, zarządzanie, marketing/sprzedaż, zachęty dla MŚP na poziomie krajowym/regionalnym/lokalnym, kontakty w ramach sieci/współpraca, promocja programów UE skierowanych do MŚP, zarządzanie projektami UE na rzecz MŚP, zamówienia publiczne, przedsiębiorczość w późnym wieku, umiejętności/kwalifikacje, przedsiębiorczość społeczna, normalizacja, założenie firmy, podwykonawstwo, zagadnienia prawne i podatkowe, przeniesienie działalności gospodarczej, przedsiębiorczość młodych itp.

07. Jakie korzyści Europejski Tydzień MŚP może przynieść przedsiębiorcom?

Zobacz Dla zainteresowanych udziałem

08. Jakie korzyści Europejski Tydzień MŚP może przynieść organizatorom?

Organizatorzy mogą wymienić się ze sobą doświadczeniami oraz nawiązać kontakt z przedsiębiorcami.

Podmioty świadczące usługi wsparcia dla biznesu mogą dotrzeć do przedsiębiorców z informacją o swoich usługach.

09. Jak zgłosić udział w imprezie?

Skontaktuj się z organizatorem wybranej imprezy z Listy wydarzeń.

W razie problemów prosimy o kontakt z nami.

10. Chciałbym zorganizować wydarzenie na skalę krajową. Z kim powinienem się skontaktować?

Najpierw prosimy zapoznać się z Informacjami dla organizatorów.

Następnie należy zarejestrować wydarzenie.

Kiedy rejestracja zostanie zatwierdzona, informacje o wydarzeniu zostaną opublikowane na stronie Lista wydarzeń.

Osoba, która dokonała rejestracji, otrzyma również wiadomość elektroniczną ze wskazówkami, jak zarządzać organizacją imprezy i jak zaangażować się w kampanię Europejski Tydzień MŚP.

11. Chciałbym zorganizować wydarzenie na skalę europejską lub międzynarodową. Z kim powinienem się skontaktować?

Najpierw prosimy zapoznać się z Informacjami dla organizatorów.

Następnie należy zarejestrować wydarzenie.

Kiedy rejestracja zostanie zatwierdzona, informacje o wydarzeniu zostaną opublikowane na stronie Lista wydarzeń.

Osoba, która dokonała rejestracji, otrzyma również wiadomość elektroniczną ze wskazówkami, jak zarządzać organizacją imprezy i jak zaangażować się w kampanię Europejski Tydzień MŚP.

12. Czy będę otrzymywać zawiadomienia o tym, że na stronie internetowej zostały zamieszczone informacje o nowych wydarzeniach?

TAK – pod warunkiem posiadania konta na Twitterze.

W tym celu należy śledzić profil Europejskiego Tygodnia MŚP na Twitterze oraz użyć dowolnej aplikacji typu klient Twittera do otrzymywania powiadomień.

Organizatorzy wydarzeń mogą w ten sposób kontrolować publikację informacji o nich (mogą też w tym celu regularnie odwiedzać strony internetowe Europejskiego Tygodnia MŚP).

13. W jaki sposób dziennikarze mogą uzyskać informacje na temat Europejskiego Tygodnia MŚP i materiały dotyczące wybranego wydarzenia?

W przypadku wydarzeń na skalę krajową proszę skontaktować się z odpowiednim koordynatorem krajowym.

W przypadku wydarzeń na skalę europejską/międzynarodową proszę użyć formularza kontaktowego.

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj