Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Korduvad küsimused


01. Kes saavad Euroopa VKEde nädala algatuses osaleda?

Ettevõtlusega seotud üksused saavad korraldada üritusi, mis on suunatud peamiselt olemasolevatele ja võimalikele ettevõtjatele.

Põhjalikum teave

02. Kus üritusi korraldatakse?

Kuigi on ka mõningaid Euroopa/rahvusvahelisel tasandil korraldatavaid üritusi, on enamus üritustest riikliku tasandi üritused, mis korraldatakse ühes 37-st osalevast riigist.

Põhjalikum teave

03. Millal Euroopa VKEde nädal toimub?

29/9-5/10, kuid kampaania hõlmab üritusi, mis toimuvad aprilli keskpaigast kuni 2014. aasta lõpuni.

04. Kas ürituse korraldajad peavad ürituse registreerima teatava tähtaja jooksul?

JAH- vähemalt 1 kalendrikuu enne ürituse toimumist.

Üritusi ei registreerita pärast 30. novembrit 2014.

05. Kas kampaania toimub vaid ELi liikmesriikides?

EI - see hõlmab ka Albaaniat, endist Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Islandit, Iisraeli, Liechtensteini, Montenegrot, Norrat, Serbiat ja Türgit.

06. Milliseid üritusi korraldatakse?

Need võivad olla erinevad: tegevuspäevad, kunsti ja performance-üritused, ettevõtete avatud uste päevad, võistlused/konkursid, ettevõtluspäevad, näitused/messid, rahandusfoorumid, loengud/konverentsid, keelekursused ettevõtjatele, nõustamised, võrgustike loomised, veebipõhised üritused / virtuaalsed ringreisid, väliüritused/teabetuurid, õppereisid, koolitused, töötoad/seminarid jne.

Üritused keskenduvad konkreetsetele teemadele, nagu näiteks rahandus, halduskoormus, pankrot ja uuesti alustamine, ettevõtlusstrateegia, ettevõtlustoetused, ettevõtte ühiskondlik vastutus, majanduslik olukord, kaubandus, ettevõtlus, ettevõtlusalane koolitus, keskkond/energiatõhusus, vähemusrahvuste ettevõtlus, naisettevõtlus, majanduskasv, innovatsioon/tehnoloogia, intellektuaalomandiõigused, rahvusvaheline tegevus, VKEdele suunatud ELi projektide haldamine, turundus/müük, riiklikud/piirkondlikud/kohalikud stiimulid VKEdele, võrgustike loomine / koostöö, VKEdele suunatud ELi programmide edendamine, riigihanked, eakamate ettevõtlus, oskused/kvalifikatsioon, sotsiaalne ettevõtlus, standardimine, ettevõtlusega alustamine, allhanked, maksu- ja õigusküsimused, ettevõtte ülekandmine, noorte ettevõtlus jne.

07. Kuidas on Euroopa VKEde nädal kasulik ettevõtjatele?

Vt Huvitatud osalemisest

08. Kuidas on Euroopa VKEde nädal kasulik ürituste korraldajatele?

Korraldajad saavad võimaluse õppida teistelt korraldajatelt ning teha koostööd ettevõtjatega.

Ettevõtlustoetuste pakkujad saavad ettevõtjaid teavitada oma teenustest.

09. Kuidas ma saan üritusest osavõtmiseks registreeruda?

Võtke ühendust asjaomase ürituse korraldajaga jaotises Üritused

Küsimuste korral võtke palun meiega ühendust.

10. Soovin korraldada osalevas riigis üritust. Kellega peaksin ühendust võtma?

Tuvuge esmalt jaotisega Teave korraldajatele.

Seejärel jaotisega Registreerige oma üritus.

Kui teie üritus on heaks kiidetud, avaldatakse see käesoleval veebisaidil jaotises Üritused.

Samuti saadetakse teile e-kiri, mis sisaldab üksikasju ürituse korraldamise ning aktiivse osalemise kohta Euroopa VKEde nädalale pühendatud kampaanias.

11. Soovin korraldada Euroopa või rahvusvahelise tasandi üritust. Kellega peaksin ühendust võtma?

Tuvuge esmalt jaotisega Teave korraldajatele.

Seejärel jaotisega Registreerige oma üritus.

Kui teie üritus on heaks kiidetud, avaldatakse see käesoleval veebisaidil jaotises Üritused.

Samuti saadetakse teile e-kiri, mis sisaldab üksikasju ürituse korraldamise ning aktiivse osalemise kohta Euroopa VKEde nädalale pühendatud kampaanias.

12. Kas mul oleks võimalik saada teade, kui kodulehel avaldatakse teave uute ürituste kohta?

JAH , kui teil on Twitteri konto.

Ühinege Euroopa VKEde nädala profiiliga Twitteris ja kasutage mis tahes Twitteri kliendi rakendusi teadete saamiseks.

Kui korraldate üritust, saate sel viisil teada, kui see on avaldatud (või jälgige korrapäraselt Euroopa VKE nädala veebisaiti).

13. Kuidas saavad ajakirjanikud teavet Euroopa VKEde nädala kohta ning sündmusi kajastada?

Riiklike ürituste puhul võtke palun ühendust asjaomaste riiklike koordinaatoritega .

Euroopa ja rahvusvahelise tasandi ürituste puhul kasutage palun kontaktvormi.

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg