Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Časté dotazy


01. Kdo se může účastnit Evropského týdne malých a středních podniků?

Subjekty aktivní v oblasti podnikání mohou uspořádat akce, které by se měly zaměřit především na stávající a potenciální podnikatele.

Podrobnosti

02. Kde se budou akce odehrávat?

Některé akce budou probíhat na evropské nebo mezinárodní úrovni, ale většina se uskuteční pouze v jedné z37 zúčastněných zemí.

Podrobnosti

03. Kdy se bude konat Evropský týden malých a středních podniků 2014?

Třebaže samotný týden proběhne od 29/9 - 5/10, kampaň bude zahrnovat i akce konající se od poloviny dubna až do konce roku 2014.

04. Je registrace akcí nějak časově omezena?

ANO – akce by měly být zaregistrovány jeden kalendářní měsíc před jejich konáním.

A nesmí být zaregistrovány později než 30. listopadu 2014.

05. Bude se tato kampaň konat pouze v členských státech EU?

NE – proběhne i v Albánii, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, na Islandu, v Izraeli, Lichtenštejnsku, Černé Hoře, Norsku, Srbsku a Turecku.

06. Jaké druhy akcí budou pořádány?

Akce proběhnou ve formě akčních dnů, uměleckých představení, zprostředkovatelství, dnů otevřených dveří společností, soutěží, podnikatelských dnů, výstav/veletrhů, finančních fór, přednášek/konferencí, jazykových kurzů pro podnikatele, poradenství, budování kontaktů, aktivit online / virtuálních prohlídek, venkovních aktivit / předváděcích výstav, studijních návštěv, školení/seminářů atd.

Akce se zaměří na určitá témata – například na přístup k financím, administrativní zátěž, konkurzy a nový start, podnikovou strategii, podporu podniků, sociální odpovědnost podniků, ekonomickou situaci, obchodování, podnikání, vzdělávání v podniku, efektivitu prostředí / energetickou účinnost, etnické podnikání, podnikání žen, růst, inovaci/technologie, práva duševního vlastnictví, mezinárodní rozměr podnikání, vedení projektů EU pro malé a střední podniky, správu, marketing/prodej, národní/regionální/místní pobídky pro malé a střední podniky, budování kontaktů / spolupráci, podporu programů EU pro malé a střední podniky, veřejné zakázky, podnikání seniorů, dovednosti/kvalifikace, sociální podnikání, normalizaci, zahájení podnikání, subdodavatelské smlouvy, daňové a právní otázky, převod podniku, podnikání mládeže atd.

07. Čím může být pro podnikatele Evropský týden malých a středních podniků přínosný?

Viz kapitola Mám zájem se zúčastnit

08. Jaký přínos mohou organizátoři získat z Evropského týdne malých a středních podniků?

Organizátoři se mohou poučit ze zkušeností jiných organizátorů a navazovat vztahy s podnikateli.

Poskytovatelé obchodní podpory mohou upozornit podnikatele na své služby.

09. Jak se přihlásit k účasti na některé akci?

Obraťte se na příslušného pořadatele akce v Seznamu akcí.

Narazíte-li na jakékoli problémy, obraťte se na nás.

10. Chci zorganizovat akci na vnitrostátní úrovni: na koho se mám obrátit?

Nejprve si přečtěte Uživatelskou příručku pro organizátory akcí.

Potom přejděte na stránky Zaregistrujte svou akci.

Po schválení bude vaše akce zveřejněna na těchto internetových stránkách v části Seznam akcí.

Dále obdržíte e-mail s podrobnými informacemi o vedení vaší akce a o způsobu aktivního zapojení do kampaně Evropského týdne malých a středních podniků.

11. Chci zorganizovat akci na evropské nebo mezinárodní úrovni: na koho se mám obrátit?

Nejprve si přečtěte Uživatelskou příručku pro organizátory akcí.

Potom přejděte na stránky Zaregistrujte svou akci.

Po schválení bude vaše akce zveřejněna na těchto internetových stránkách v části Seznam akcí.

Dále obdržíte e-mail s podrobnými informacemi o vedení vaší akce a o způsobu aktivního zapojení do kampaně Evropského týdne malých a středních podniků.

12. Mohu dostávat upozornění na nové akce, které byly zveřejněny na internetových stránkách?

ANO – pokud vlastníte účet Twitter.

Přihlaste se k odběru profilu Evropského týdne malých a středních podniků a prostřednictvím libovolné klientské aplikace Twitteru budete dostávat upozornění.

Pokud sami organizujete akci, můžete se tímto způsobem přesvědčit o jejím zveřejnění (nebo pouze pravidelně navštěvujte web Evropského týdne malých a středních podniků).

13. Jak může novinář získat informace o Evropském týdnu malých a středních podniků a vytvořit o ní článek nebo jiný materiál?

Akce na vnitrostátní úrovni – obraťte se na příslušné národní koordinátory .

Akce na evropské/mezinárodní úrovni – použijte kontaktní formulář.

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku