Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Често задавани въпроси


01. Кой може да участва в Европейската седмица на МСП?

Организации, свързани с бизнеса могат да организират прояви, насочени главно към съществуващи и потенциални предприемачи.

Повече информация

02. Къде се провеждат проявите?

Въпреки че ще има няколко европейски/международни прояви, повечето от тях ще се проведат на национално равнище в една от 37-те участващи страни.

Повече информация

03. Кога ще се проведе Европейската седмица на МСП 2014?

Самата седмица ще се проведе от 29/9 - 5/10, но в кампанията влизат прояви, които ще се състоят в периода от средата на април до края на 2014 г.

04. Има ли срок за регистрирането на проява от нейните организатори?

ДА - 1 календарен месец преди началото на проявата.

След 30 ноември 2014 г. няма да бъдат регистрирани повече прояви.

05. Само в страни от ЕС ли ще се проведе кампанията?

НЕ - също и в Албания, Бивша югославска република Македония. Исландия, Израел, Лихтенщайн, Черна гора, Норвегия, Сърбия и Турция.

06. Какви прояви ще се проведат?

Проявите могат да са под формата на дни, посветени на определена дейност, изложби, представления, посредничество, дни на отворените врати в предприятия, конкурси, дни на предприемача, изложения, финансови форуми, лекции/конференции, езикови курсове за предприемачи, менторство, изграждане на мрежи от контакти, онлайн прояви/виртуални посещения, дейности на открито/пътуващи изложения, учебни посещения, обучения, работни срещи/семинари и др.

Те ще се насочени към конкретни теми, като например достъп до финанси, административна тежест, фалит и ново начало, бизнес стратегии, подпомагане на предприятията, корпоративна социална отговорност, икономическа обстановка, търговия, предприемачество, обучение за предприемачи, околна среда/енергийна ефективност, етническо предприемачество, женско предприемачество, растеж, иновации/технологии, права на интелектуална собственост, интернационализация, управление на проекти на ЕС за МСП, управление, маркетинг/продажби, национални/регионални/местни стимули за МСП, изграждане на мрежи/сътрудничество, популяризиране на програми на ЕС за МСП, обществени поръчки, предприемачество в напреднала възраст, умения/квалификации, социално предприемачество, стандартизация, учредяване на предприятие, подизпълнение, данъчни и правни въпроси, прехвърляне на бизнес, млади предприемачи и др.

07. Как могат да се възползват отделните предприемачи от Европейската седмица на МСП?

Вижте Желаете да участвате

08. Как могат да се възползват организаторите от Европейската седмица на МСП?

Като се учат от опита на други организатори и установяват контакти с предприемачите.

Организациите, предоставящи бизнес помощ, могат да популяризират своите услуги сред предприемачите.

09. Как мога да се запиша за участие в проява?

Свържете се със съответния организатор на проявата от Списъка с прояви

Ако срещнете затруднения, моля, свържете се с нас.

10. Искам да организирам национална проява. С кого трябва да се свържа?

Първо прочетете информацията за организатори.

След това регистрирайте вашата проява.

След като бъде одобрена, вашата проява ще бъде публикувана на този сайт в списъка с прояви.

Също така ще получите и електронно писмо с подробности за начина, по който да ръководите вашата проява и да се включите активно в кампанията „Европейска седмица на МСП“.

11. Искам да организирам европейска или международна проява. С кого трябва да се свържа?

Първо прочетете информацията за организатори.

След това регистрирайте вашата проява.

След като бъде одобрена, вашата проява ще бъде публикувана на този сайт в списъка с прояви.

Също така ще получите и електронно писмо с подробности за начина, по който да ръководите вашата проява и да се включите активно в кампанията „Европейска седмица на МСП“.

12. Мога ли да получавам известия при публикуването на нови прояви на уебсайта?

ДА - ако имате регистрация в Twitter.

Абонирайте се за профила на Европейската седмица на МСП в Twitter и използвайте някой Twitter клиент, за да получавате известия.

Ако организирате проява, това е и начинът да следите за нейното публикуване (или просто редовно проверявайте уебсайта на Европейската седмица на МСП).

13. Как могат журналистите да получат информация за Европейската седмица на МСП и да отразят дадена проява?

Национални прояви - свържете се със съответните национални координатори .

Европейски/международни прояви - използвайте формуляра за връзка.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта