Navigačný riadok

Transatlantický portál o práve duševného vlastníctva

Spojené štáty a Európska únia zdieľajú v oblasti práv duševného vlastníctva spoločný cieľ – pomáhať spoločnostiam (najmä malým a stredným podnikom) pri ochrane a uplatňovaní ich duševného vlastníctva na trhoch kdekoľvek vo svete. Prostredníctvom tohto portálu získajú spoločnosti ľahší prístup k informáciám o práve duševného vlastníctva.

Informácie, ktoré sú k dispozícii na tomto portáli, boli vypracované rôznymi vládnymi organizáciami a v rámci rozličných programov v Spojených štátoch a Európskej únii. Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť MSP v Európe a Spojených štátoch prístup k rozsiahlemu množstvu zdrojov o práve duševného vlastníctva.

Portál je rozdelený na šesť častí, ku ktorým získate prístup cez menu na ľavej strane:

  • O právach duševného vlastníctva Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Informácie podľa krajín Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Vaše právo duševného vlastníctva Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Výučba a elektronické vzdelávanie Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Kontaktujte orgány na ochranu práv duševného vlastníctva Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Odborné poradenstvo Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku