Cosán nascleanúna

Gluais

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
CAF (MRA)

Comhaontaithe um Aitheantas Frithpháirteach

CGMT

Córas Ginearálta Monatóireachta na Timpeallachta

CMÚSC (REACH)

Clárú, Measúnú Údarú agus Srianadh de Cheimiceáin

CTE (TEC)

An Chomhairle Trasatlantach Eacnamaíoch

CTG (TABD)

Comhphlé Trasatlantach Gnó

EPSO

Oifig Eorpach um Roghnú Pearsanra

FB (WES)

Fiontraíocht na mBan

ISR (IDA)

Idirmhalartú Sonraí idir Riaracháin

LEE (EIC)

Lárionaid Eolais na hEorpa

An margadh aonair nó inmheánach

Is é atá i margadh aonair nó inmheánach an AE margadh inar féidir le hearraí, seirbhísí, caipiteal agus daoine bogadh gan bhac. Is é a cheanglaítear le prionsabal na saorghluaiseachta earraí go mbaintear na bacainní náisiúnta ar shaorghluaiseacht earraí laistigh den AE. Le hAirteagail 34 go 36 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) cuirtear toirmeasc ar shrianta cainníochtúla ar allmhairí, onnmhairí nó ar earraí eile atá ar idirthuras agus ar na bearta sriantacha cosúla uile idir Ballstáit. Glactar leis gur srianta cainníochtúla iad na bearta uile a dtig leo bac díreach nó indíreach a chur ar allmhairí den sórt sin.

PECAs

Prótacail do na Comhaontaithe Eorpacha maidir le Comhlíonadh Measúnaithe agus le Glacadh le Táirgí Tionsclaíochta: Context to be confirmed Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products

SFCTF (CORDIS)

Seirbhís Faisnéise an Chomhphobail um Thaighde agus Fhorbairt

TELT (CCEC)

Tíortha na hEorpa Láir agus Thoir

Tenders Electronic Daily (TED)

TED, sin an leagan ar líne den Fhorlíonadh S d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh., ina bhfuil, i.a. glaonna ar thairiscintí, bronnadh conarthaí agus fógraí réamheolais

TTRC (RTTE)

Trealamh Teirminéil Raidió agus Cumarsáide

TÚAI (ATEX)

Trealamh le húsáid in atmaisféar inphléasctha

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo