This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Uirlisí breise

Gluais

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
CAF (MRA)
Comhaontaithe um Aitheantas Frithpháirteach
CGMT
Córas Ginearálta Monatóireachta na Timpeallachta
CMÚSC (REACH)
Clárú, Measúnú Údarú agus Srianadh de Cheimiceáin
CTE (TEC)
An Chomhairle Trasatlantach Eacnamaíoch
CTG (TABD)
Comhphlé Trasatlantach Gnó
Barr
EPSO
Oifig Eorpach um Roghnú Pearsanra
Barr
FB (WES)
Fiontraíocht na mBan
Barr
ISR (IDA)
Idirmhalartú Sonraí idir Riaracháin
Barr
LEE (EIC)
Lárionaid Eolais na hEorpa
Barr
An margadh aonair nó inmheánach
Is é atá i margadh aonair nó inmheánach an AE margadh inar féidir le hearraí, seirbhísí, caipiteal agus daoine bogadh gan bhac. Is é a cheanglaítear le prionsabal na saorghluaiseachta earraí go mbaintear na bacainní náisiúnta ar shaorghluaiseacht earraí laistigh den AE. Le hAirteagail 34 go 36 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) cuirtear toirmeasc ar shrianta cainníochtúla ar allmhairí, onnmhairí nó ar earraí eile atá ar idirthuras agus ar na bearta sriantacha cosúla uile idir Ballstáit. Glactar leis gur srianta cainníochtúla iad na bearta uile a dtig leo bac díreach nó indíreach a chur ar allmhairí den sórt sin.
Barr
PECAs
Prótacail do na Comhaontaithe Eorpacha maidir le Comhlíonadh Measúnaithe agus le Glacadh le Táirgí Tionsclaíochta: Context to be confirmed Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products
Barr
SFCTF (CORDIS)
Seirbhís Faisnéise an Chomhphobail um Thaighde agus Fhorbairt
Barr
TELT (CCEC)
Tíortha na hEorpa Láir agus Thoir
Tenders Electronic Daily (TED)
TED, sin an leagan ar líne den Fhorlíonadh S d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh., ina bhfuil, i.a. glaonna ar thairiscintí, bronnadh conarthaí agus fógraí réamheolais
TTRC (RTTE)
Trealamh Teirminéil Raidió agus Cumarsáide
TÚAI (ATEX)
Trealamh le húsáid in atmaisféar inphléasctha
Barr

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara