Sivusto on arkistoitu (02/02/2015)
02/02/2015

Navigointipolku

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Lisätyökalut

Sanasto

CORDIS
Yhteisön tutkimus- ja kehitystietopalvelu
Sivun alkuun
EIC
Euroneuvontakeskus
EPG
Yrityspolitiikan ryhmä
EPSO
Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto
Sivun alkuun
GHS
Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä
GMES
Ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen tarkkailujärjestelmä
Sivun alkuun
HVT
Hallintojen välinen telemaattinen tietojenvaihto
Sivun alkuun
KIE
Keski- ja Itä-Euroopan maat
Sivun alkuun
MRA
Vastavuoroista tunnustamista koskevat sopimukset
Sivun alkuun
PECAs
Teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksyntää koskevat Eurooppa-sopimusten pöytäkirjat
Sivun alkuun
REACH
Kemikaalien rekisteröinti-, arviointi-, rajoitus- ja lupamenettely
RTTE
Radio- ja telepäätelaitteet
Sivun alkuun
Sisämarkkinat, yhtenäismarkkinat
EU:n sisämarkkinat eli yhtenäismarkkinat ovat markkinat, joilla tavarat, palvelut, pääoma ja ihmiset voivat liikkua vapaasti alueen sisärajojen yli. Tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate edellyttää, että EU:n sisärajat ylittävästä kaupasta poistetaan kansalliset esteet. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 34–36 artiklassa kielletään määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet jäsenvaltioiden välisessä tuonnissa, viennissä ja kauttakuljetuksessa. Määrällisinä rajoituksina pidetään kaikkia toimenpiteitä, jotka saattavat suoraan tai välillisesti rajoittaa tavaroiden liikkuvuutta.
Sivun alkuun
TABD
Transatlanttinen yritystenvälinen vuoropuhelu
TEC
Transatlanttinen talousneuvosto
Tenders Electronic Daily (TED)
TED on Euroopan unionin virallisen lehden S-täydennysosan verkkoversio. S‑täydennysosassa julkaistaan mm. tarjouspyynnöt, hankintasopimukset ja ennakkotiedot.
Sivun alkuun
WES
Naisyrittäjyys
Sivun alkuun

Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu