Διαδρομή πλοήγησης

Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES)

H GMES (Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας) είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την υλοποίηση των υπηρεσιών πληροφόρησης που ασχολούνται με το περιβάλλον και την ασφάλεια. H GMES βασίζεται σε στοιχεία παρακολούθησης που λαμβάνει από δορυφόρους παρατήρησης της γης και στοιχεία από το έδαφος. Αυτά τα στοιχεία θα συντονίζονται, θα αναλύονται και θα ετοιμάζονται για τους τελικούς χρήστες. H GMES πρόκειται να δημιουργήσει μια σειρά υπηρεσιών για τους ευρωπαίους πολίτες με στόχο την βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου όσον αφορά το περιβάλλον και την ασφάλεια. H GMES διαδραματίζει ένα στρατηγικό ρόλο στη στήριξη των κύριων πολιτικών της ΕΕ μέσω των υπηρεσιών που παρέχει.

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση