Sökväg

Publikationer

Broschyrer

GD Näringsliv ger ut ett stort antal publikationer, varav de flesta kan läsas och hämtas online utan kostnad.

Publikationer

Alla publikationer

Tidskriften Enterprise & Industry

Är du intresserad av EU:s arbete med att förbättra företagsklimatet, med att underlätta start och drift av företag och med att skapa jobb? Den Europeiska kommissionen Generaldirektorat för näringslivsfrågor presenterar policyer och aktiviteter i sin onlinetidskrift, som även kompletteras med en tryckt version.

Tidskriften Enterprise & Industry Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) behandlar frågor som rör små och medelstora företag, innovation, entreprenörskap, den gemensam marknaden för varor, konkurrenskraft och miljöskydd, utveckling av direktiv, industriella policyer inom ett stort antal områden m.m.

Den tryckta versionen av tidskriften utkommer tre gånger per år. Du kan prenumerera Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) på tidskriften utan kostnad.

Nyhetsbrev

Enterprise News är ett elektroniskt nyhetsbrev som håller dig uppdaterad om GD Näringsliv-relaterade frågor, till exempel om minskade administrativa bördor, förbättrad gemensam marknad för varor, förbättrad konkurrenskraft inom industrisektorn, samt stöd till små och medelstora företag, innovationer och entreprenörskap.

Publikationer från GD Näringsliv i EU Bookshop

Du kan söka bland våra publikationer i EU Bookshop.

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida