Naršymo kelias

Leidiniai

Brošiūros

Įmonių ir pramonės GD išleidžia įvairių leidinių, kurių daugumą galima perskaityti arba parsisiųsti internetu nemokamai.

Leidiniai

Visi leidiniai

Žurnalas "Įmonės ir pramonė"

Gal jums įdomu, ką daro ES, siekdama sukurti verslui palankią aplinką, palengvinti įmonių įsteigimą bei valdymą ir darbo vietų sukūrimą? Europos Komisijos Įmonių ir pramonės GD savo politikos kryptis ir darbą aprašo internetiniame žurnale (kuris, beje, yra ir spausdinamas).

Žurnale "Įmonės ir pramonė" Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) gvildenamos temos, susijusios su MVĮ, inovacijomis, verslumu, bendrąja prekių rinka, konkurencingumu ir aplinkosauga, geresniu reguliavimu, įvairių pramonės šakų politikos kryptimis ir t. t.

Spausdintas šio žurnalo variantas pasirodo tris kartus per metus. Norintieji gauti šį žurnalą paštu kalbomis, gali jį nemokamai užsisakyti Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) .

Informacinis biuletenis

Elektroniniame informaciniame biuletenyje "Įmonių naujienos" rasite naujausių žinių apie administracinės naštos mažinimą, vidaus prekių rinkos pažangą, pramonės sektorių konkurencingumo stiprinimą, mažų ir vidutinių įmonių skatinimą, paramą inovacijoms ir verslumo skatinimą.

Įmonių ir pramonės leidiniai ES knygyne

Mūsų leidinių galite ieškoti ES knygyne.

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį