Cale de navigare

Obiective principale

Direcția Generală Întreprinderi și Industrie își propune:

 • să consolideze competitivitatea durabilă a industriei europene și contribuția acesteia la bunăstarea societății
 • să garanteze libera circulație a mărfurilor pe piața internă
 •  să sprijine proiectele europene în domeniul spațial și dezvoltarea serviciilor bazate pe transmisii prin satelit.

DG Întreprinderi și Industrie acordă o importanță deosebită necesității de a stimula spiritul antreprenorial și de a încuraja dezvoltarea IMM-urilor. De altfel, directorul general este și reprezentantul UE pentru IMM-uri, având misiunea de a garanta că toate politicile UE respectă principiul de „a gândi mai întâi la scară mică”.

Planul de management al DG Întreprinderi și Industrie pe 2012 pdf - 567 KB [567 KB] English (en) detaliază principalele obiective ale Direcției Generale pentru acest an. Conține activitățile și realizările preconizate pentru anul în curs, iar structura sa reflectă bugetul anual al Uniunii Europene. În cele ce urmează, vă prezentăm un rezumat al activităților și obiectivelor specifice.

Competitivitate, politică industrială, inovare și antreprenoriat

Criza financiară și economică survenită în 2008 a schimbat în mod radical perspectiva economică europeană pentru viitorul apropiat. În martie 2010, Comisia a prezentat o strategie de redresare economică, intitulată „Europa 2020”. Aceasta definește măsurile necesare pentru a ieși din criză (pe termen scurt) și pentru a pune bazele unei economii europene durabile și competitive (pe termen lung). Având în vedere natura și amploarea provocărilor cu care se confruntă (concurența la nivel mondial, instabilitatea sistemelor economice și financiare, schimbările climatice,  îmbătrânirea populației), UE trebuie să acționeze la unison.

Două inițiative majore ale Strategiei Europa 2020 formează coloana vertebrală a acțiunilor întreprinse de DG Întreprinderi și Industrie în 2012: „O politică industrială adaptată erei globalizării” și „O Uniune a inovării”.

Pentru a consolida industria europeană, trebuie să îi sporim competitivitatea la nivel global, să asigurăm accesul la materii prime esențiale, să trecem la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, să creăm condiții favorabile dezvoltării IMM-urilor și să stimulăm spiritul inovator și antreprenorial pentru a permite valorificarea talentului european.

În contextul general al sporirii competitivității, obiectivele specifice multianuale ale Direcției Generale sunt următoarele:

 • să promoveze un mediu favorabil pentru industria europeană
 • să ofere sprijin pentru schimbările structurale și dezvoltarea durabilă a turismului și a anumitor sectoare de producție
 • să sprijine cercetarea și aplicațiile inovatoare în domeniul securității
 • să creeze oportunități pentru întreprinderile europene, mai ales pentru IMM-uri, în cadrul piețelor externe (din țările terțe)
 • să promoveze inovarea prin îmbunătățirea condițiilor-cadru și a măsurilor de sprijin
 • să promoveze un mediu de afaceri favorabil IMM-urilor și spiritului antreprenorial
 • să faciliteze schimbul de informații și expertiză între IMM-uri, precum și crearea de noi parteneriate de afaceri
 • să faciliteze accesul IMM-urilor la finanțare.

Piața internă a bunurilor

Asigurarea unei bune funcționări a pieței interne a bunurilor ajută întreprinderile să supraviețuiască recesiunii economice. Direcția Generală urmărește înlăturarea obstacolelor din calea bunei funcționări a pieței interne, prin inițiative legislative sau de altă natură. De asemenea, acționează în vederea garantării unei aplicări corecte a legislației europene. Acest lucru facilitează funcționarea și competitivitatea întreprinderilor oferind, în același timp, un nivel înalt de protecție a sănătății, siguranței, mediului și consumatorilor.

În contextul general al îmbunătățirii funcționării pieței interne, obiectivele specifice multianuale ale Direcției Generale sunt următoarele:

 • să revizuiască periodic legislația privind piața internă și să propună noi inițiative, ori de câte ori este necesar, pentru a adapta normele în funcție de noile tehnologii, pentru a simplifica legislația și reduce sarcinile pe care le implică respectarea acesteia și pentru a elimina normele perimate
 • să asigure aplicarea corectă a legislației europene
 • să promoveze dezvoltarea și utilizarea standardelor europene inovatoare.

Spațiul

Sectorul spațial stimulează inovarea și creșterea economică la nivel european, fiind esențial dacă UE dorește să rămână competitivă în domeniile care necesită acces la tehnologii strategice. Direcția Generală susține acest sector, urmărind crearea de aplicații și servicii utile cetățenilor europeni (de exemplu, monitorizarea mediului înconjurător, radionavigația prin satelit) și stimularea progresului tehnologic necesar altor sectoare industriale. Având în vederea amploarea investițiilor necesare pentru dezvoltarea acestui sector, eforturile comune, coordonate la nivel european, aduc o valoare adăugată clară.

Radionavigația prin satelit, îndeosebi, are un potențial de creștere incontestabil, precum și un efect catalizator asupra industriei europene. UE sprijină programele în domeniu pentru ca Europa să dispună de propria infrastructură și de propriile servicii de navigație prin satelit – este vorba, în special, despre Sistemul european de radionavigație prin satelit (Galileo) și Sistemul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS). Programul Galileo este inițiativa europeană vizând crearea unui sistem global de navigație prin satelit de ultimă generație, care să ofere servicii de poziționare de înaltă precizie, sub control civil european. Scopul EGNOS este de a oferi servicii bazate pe transmisii prin satelit care să îmbunătățească performanțele sistemului de poziționare globală (GPS) pe teritoriul Europei.

În contextul general al dezvoltării sectorului spațial, obiectivele specifice multianuale ale Direcției Generale sunt următoarele:

 • să sprijine cercetarea și aplicațiile inovatoare în domeniul spațial
 • să dezvolte infrastructuri și să furnizeze servicii de radionavigație globală prin satelit (Galileo)
 • să ofere servicii bazate pe transmisii prin satelit care să îmbunătățească performanțele GPS pe teritoriul Europei (EGNOS)
 • să promoveze exploatarea operațională a serviciilor axate pe sistemele europene de observare a Pământului (GMES).

Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten

Setează pagina la dimensiunea normală a litereiMăreşte dimensiunea literei cu 200%Tipăreşte pagina