Navigációs útvonal

Főbb célkitűzéseinkről

A Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság általános céljai a következők:

 • az európai ipari bázis fenntartható versenyképességének és a társadalmi célok megvalósításához történő hozzájárulásának megerősítése
 • nyitott belső árupiac fenntartása
 • az európai jelenlét megerősítése az űrben és műholdas szolgáltatások kifejlesztésének támogatása

A főigazgatóság kiemelt figyelmet szentel a vállalkozói kedv serkentésére és a kkv-k növekedésének ösztönzésére.  A főigazgató feladata emellett az is, hogy képviselje az Európai Unió szintjén a kkv-kat. Ebben a minőségében azt hivatott biztosítani, hogy valamennyi uniós szakpolitika tartsa tiszteletben a „gondolkozzunk először kicsiben” elvet.

A főigazgatóság 2012. évi munkaterve pdf - 567 KB [567 KB] English (en) részletesen ismerteti az erre az évre kitűzött céljainkat. Bemutatja a 2012-re tervezett tevékenységeket és elérni kívánt eredményeket, amelyeknek tükrözniük kell az Európai Unió éves költségvetését. A tevékenységekről és a konkrét célkitűzésekről bővebben az alábbi összefoglalóban olvasható tájékoztatás.

Versenyképesség, iparpolitika, innováció és vállalkozói tevékenység

A 2008-ban kirobbanó pénzügyi és gazdasági válság drámaian megváltoztatta Európa gazdasági kilátásait a közeljövőre nézve. A Bizottság 2010 márciusában nyilvánosságra hozta azt a dokumentumot, amelyben a gazdasági fellendülés felé vezető utat jelölte ki Európa számára. Az „Európa 2020” nevet viselő stratégia körvonalazza azokat az intézkedéseket, amelyek a tervek szerint rövid távon hozzá fognak járulni a válságból való kilábaláshoz, ezzel egyidejűleg pedig előkészítik a talajt a fenntartható és versenyképes európai gazdaság kiépítéséhez. A kihívások a világszintű versenytől a gazdasági és pénzügyi rendszerek ingatag voltán és az éghajlatváltozáson át a társadalom elöregedéséig terjednek. Tekintettel e kihívások jellegére és súlyára az uniós tagállamoknak közösen kell cselekedniük ahhoz, hogy sikert tudjanak felmutatni e területeken.

A Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság munkáját 2012-ben az Európa 2020 stratégia két kiemelt kezdeményezése határozza meg: az „Iparpolitika a globalizáció korában” és az „Innovatív Unió”.

Az Európa ipari bázisának megerősítésére irányuló általános célkitűzés az alábbi tevékenységekkel valósítható meg: az általános versenyképesség növelése, az alapvető nyersanyagokhoz történő hozzáférés biztosítása, a forráshatékony gazdaságra történő átállás, az e célok eléréséhez szükséges innováció előmozdítása, olyan feltételek megteremtése, amelyek megléte esetén jól boldogulnak a kis- és középvállalkozások, továbbá a vállalkozói kedv élénkítése, hogy minél több európai állítsa tehetségét a jólét megteremtésének szolgálatába.

A versenyképességhez fűződő célkitűzések megvalósítása érdekében a főigazgatóság az alábbi konkrét célokat kívánja valóra váltani az elkövetkezendő években:

 • az európai ipar működését elősegítő keretfeltételek megteremtése
 • a szerkezetátalakítás és a fenntartható fejlődés előmozdítása egyes feldolgozóágazatokban és a turizmusban
 • a kutatás és az innováció támogatása a biztonsági ágazatban
 • üzleti lehetőségek megteremtése az európai vállalkozások (különösen a kkv-k) számára harmadik országokban
 • az innováció térnyerésének elősegítése a keretfeltételek és a támogatási intézkedések javítása révén
 • a kkv-k működését és a vállalkozói tevékenység kibontakozását elősegítő üzleti környezet létrehozása
 • a kkv-k közötti tapasztalat- és információcserének, valamint új üzleti partnerségek kidolgozásának megkönnyítése
 • a kkv-k forrásszerzési lehetőségeinek javítása

Belső árupiac

Ha biztosítjuk az áruk belső piacának zavartalan működését, az nagymértékben elősegíti, hogy a vállalkozások sikeresen átvészeljék a gazdasági válságot. A főigazgatóság azon fáradozik, hogy – új piaci akadályok megjelenése esetén – jogalkotás révén és más intézkedések segítségével javítsa a belső piac működését. Emellett azon dolgozik, hogy biztosítsa az uniós jog megfelelő alkalmazását. Mindez segíti a vállalkozások működését és javítja versenyképességüket, eközben pedig magas fokú egészségvédelmet, biztonságot, környezet- és fogyasztóvédelmet biztosít az európai polgároknak.

A belső piaccal kapcsolatos célkitűzés megvalósítása érdekében a főigazgatóság az alábbi konkrét célokat kívánja valóra váltani az elkövetkezendő években:

 • a belső piaci jogszabályok rendszeres felülvizsgálata, új kezdeményezésekre irányuló javaslatok kidolgozása (amennyiben a szabályozást új technológiákhoz kell igazítani), a jogszabályok egyszerűsítése, a szabályozásnak való megfelelés kötelezettségéből eredő terhek csökkentése, illetve az elavult szabályok hatályon kívül helyezése
 • az uniós jog megfelelő alkalmazásának biztosítása
 • innovatív európai szabványok kidolgozásának és használatának előmozdítása

Űripar

Az űripar serkentőleg hat az európai gazdasági növekedésre és innovációra. Nagyon fontos feltétele annak, hogy az EU versenyképes maradjon a kritikus fontosságú technológiák alkalmazását igénylő területeken. A főigazgatóság által biztosított támogatás célja az, hogy ez az ágazat az európai polgárok javát szolgáló alkalmazásokat és szolgáltatásokat (környezetvédelmi nyomon követés, műholdas rádiónavigáció) hozzon létre, illetve hogy a fejlesztések során olyan technológiai újítások jöjjenek létre, amelyeket más iparágak is hasznosítani tudnak. Figyelembe véve a szektor fejlesztéséhez szükséges beruházások nagyságát, az uniós szintű közös és koordinált intézkedéseknek egyértelműen értékteremtő erejük van.

Az űrtechnológiát alkalmazó navigáció olyan tevékenység, amely az űrkutatásra épül, tényleges növekedési potenciállal rendelkezik és ösztönzőleg hat az uniós piacra. A műholdas navigációs programok célja a globális műholdas navigációt lehetővé tévő infrastruktúrák és szolgáltatások – különösen az európai műholdas navigációs rendszer (Galileo) és az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) – létrehozása. Európa a Galileo programmal egy olyan, a technika legújabb állásának megfelelő, polgári irányítás alatt álló globális műholdas navigációs rendszert kíván kiépíteni, amely nagypontosságú, garantált globális helymeghatározási szolgáltatást nyújt. Az EGNOS műholdas szolgáltatásokat hivatott biztosítani annak érdekében, hogy javítsa a globális helymeghatározó rendszer (GPS) teljesítményét az európai földrészen.

Az űriparral kapcsolatos célkitűzés megvalósítása érdekében a főigazgatóság az alábbi konkrét célokat kívánja valóra váltani az elkövetkezendő években:

 • a kutatás és az innováció támogatása az űriparban
 • globális műholdas rádiónavigációt lehetővé tévő infrastruktúrák kifejlesztése és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások biztosítása (Galileo)
 • műholdas szolgáltatások biztosítása a GPS teljesítményének Európában történő javítása érdekében (EGNOS)
 • a földmegfigyelésre épülő szolgáltatások (GMES) operatív alkalmazásának elősegítése

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének

Normál betűméretLegnagyobb betűméretOldal nyomtatása