Cesta

Přehled hlavních cílů


GŘ pro podniky a průmysl má tyto obecné úkoly:

 • posilovat průmyslovou základnu EU a podporovat přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku
 • podporovat inovace, jež přispívají k růstu a plnění potřeb společnosti
 • podporovat vznik a růst malých a středních podniků a propagovat novou podnikatelskou kulturu
 • zajišťovat otevřenost vnitřního trhu se zbožím
 • podporovat evropskou přítomnost ve vesmíru a rozvoj inovativních technologií prostřednictvím vesmírných aplikací

 

Podrobné informace o hlavních cílech na rok 2010 obsahuje Plán řízení GŘ na rok 2010 pdf - 294 KB [294 KB] English (en) . Činnosti a konkrétní cíle jsou nastíněny níže. 

 

Konkurenceschopnost, průmyslová politika, inovace a podnikání

Finanční a hospodářská krize, která vypukla v roce 2008, dramaticky změnila vyhlídky evropské ekonomiky v blízké budoucnosti. V březnu 2010 představila nová Komise strategii pro svůj pětiletý mandát pod názvem „Evropa 2020“. Tato strategie navrhuje opatření, která by měla v brzké době pomoci krizi úspěšně překonat a připravit základy pro vznik takové evropské ekonomiky, která je udržitelná a konkurenceschopná. Aby se podařilo úspěšně vyřešit všechny problémy (od celosvětové soutěže, nestabilních ekonomických a finančních systémů, změny klimatu až po stárnoucí obyvatelstvo) úspěšně vyřešit, musí EU jednat společně.

Hlavním hnacím prvkem GŘ pro podniky a průmyslu na rok 2010 a další období bude realizace strategie Evropa 2020. Zaměříme se zejména na realizaci nejdůležitějších iniciativ „Průmyslová politika v období globalizace“ a „Inovace v Unii“.

V rámci této činnosti sleduje generální ředitelství konkrétní cíle víceletého charakteru:

 • prosazovat příznivé podmínky pro evropský průmysl
 • podporovat přizpůsobení, restrukturalizaci a udržitelný rozvoj průmyslových odvětvích (včetně cestovního ruchu)
 • podporovat přístup evropských podniků na trhy třetích zemí
 • prosazovat inovace prostřednictvím lepších podmínek a podpůrných opatření
 • prosazovat příznivé podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky a podnikatele
 • usnadňovat přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a na inovace
 • prosazovat operativní využití evropských služeb založených na pozorování Země (GMES)

 

Vnitřní trh se zbožím

Díky hladkému fungování vnitřního trhu se zbožím se podniky vyrovnávají s hospodářským útlumem o poznání lépe. Jakmile se objeví nové překážky, GŘ se snaží podmínky vnitřního trhu zlepšit vydáním nových právních předpisů i nelegislativní činností. Svou činností také zajišťuje správné používání práva EU. Tím usnadňuje fungování podniků a posiluje jejich konkurenceschopnost, ale pro občany EU to zároveň kvalitnější ochranu zdraví, vyšší bezpečnost, intenzivnější ochranu životního prostředí i jejich spotřebitelských práv.

V rámci této činnosti sleduje generální ředitelství konkrétní cíle víceletého charakteru:

 • zajišťovat náležité uplatňování práva EU
 • neustále aktualizovat stávající acquis týkající se vnitřního trhu a v případě potřeby navrhovat nová legislativní i nelegislativní opatření.


Vesmír a bezpečnost

Vesmírné odvětví a bezpečnostní sektor stimulují inovativní chování a růst v celém evropském hospodářství. Oba uvedené sektory hrají naprosto zásadní roli, pokud chce EU zůstat konkurenceschopná v oblastech, v nichž je potřeba mít k dispozici nejnovější technologie. GŘ obě odvětví podporuje s cílem vyvinout aplikace a služby, které by prospěly evropským občanům (např. monitorování životního prostředí, satelitní radionavigace, bezpečnost), a podnítit využívání daných technologií v jiných odvětvích průmyslu, než pro které byly původně určeny. Kvůli výši finančních prostředků, které jsou pro rozvoj těchto sektorů nutné, je jednotná a koordinovaná činnost na úrovni EU tím nejlepším řešením.

V rámci této činnosti sleduje generální ředitelství konkrétní cíle víceletého charakteru:

 • podporovat výzkum a rozvoj provozních aplikací v bezpečnostním sektoru
 • podporovat výzkum a rozvoj provozních aplikací ve vesmírném odvětví

 

Evropské programy satelitní navigace

Tyto programy se zaměřují na poskytování infrastruktury a služeb pro globální satelitní navigaci, zejména pro Evropský družicový navigační systém (Galileo) a pro Evropskou službu pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS). Program Galileo je evropskou iniciativou na vytvoření moderního globálního satelitního navigačního systému, který bude zajišťovat vysoce přesné určování místa kdekoli na světě, a to v rámci evropského civilního řízení. Program EGNOS se zaměřuje na poskytování satelitních služeb, které mají zlepšit výkon globálního polohového systému (GPS) v Evropě.

V rámci této činnosti sleduje generální ředitelství konkrétní cíle víceletého charakteru:

 • vyvinout a zajišťovat globální infrastrukturu a služby satelitní radiové navigace (Galileo)
 • poskytovat satelitní služby na zlepšení výkonu GPS v Evropě (EGNOS)

 

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku