Sökväg

Våra samarbetspartner

People network © cornelius - fotolia.com

Här kan du se vilka byråer och utomstående organ som generaldirektoratet för näringsliv samarbetar med i sin dagliga verksamhet.

Byråerna genomför särskilda initiativ och projekt för kommissionens räkning.


Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI)

Logotypen för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation

Organet sköter fyra program:

Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation


Enterprise Europe Network

Logotypen för Enterprise Europe NetworkEnterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk som hjälper små och medelstora företag att satsa internationellt och bli mer innovativa English.

Nätverkets administration och projektledning sköts av genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation, medan GD Näringsliv bidrar med allmän vägledning och policyutveckling.

Enterprise Europe Network English

 


Genomförandeorganet för forskning (REA)

Logotypen för genomförandeorganet för forskningFinansieringsorgan som förvaltar många av EU:s forskningsprogram.

Organet hjälper forskarvärlden med olika tjänster och stöder de många kommissionsavdelningar som är inblandade (generaldirektoraten för forskning, energi, informationssamhället och medier, näringsliv och transport).

Organet förhandlar om de slutliga bidragsavtalen med forskningskonsortier, betalar ut pengarna och kontrollerar att projekten genomförs som de ska.

Genomförandeorganet för forskning


Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

Kemikaliemyndighetens logotypMyndigheten ger vetenskapliga råd om säkerhets- och samhällsekonomiska aspekter på användningen av kemikalier och sköter uppgifter som gäller Reachförordningen Deutsch (de) English (en) français (fr) och klassificering, märkning och förpackning.

Kemikaliemyndigheten måste samråda med kommissionen (GD Näringsliv som är ansvarigt generaldirektorat) om vissa av uppgifterna och om arbetsplanering och resursbehov.

Europeiska kemikaliemyndigheten


Europeiska tillsynsmyndigheten för GNSS (globalt system för satellitnavigering)

GNSS-byråns logotypEU:s program för satellitradionavigering – Egnos och Galileo – förvaltas av kommissionen men GNSS-byrån sköter vissa uppgifter som gäller säkerhet, kommersialisering och certifiering.


Europeiska GNSS-byrån


Europeiska rymdorganisationen (ESA)

Europeiska rymdorganisationens logotypESA är ett mellanstatligt organ med 18 medlemsländer som främjar icke-militära gemensamma program inom rymdforskning och rymdteknik med både vetenskapliga och praktiska tillämpningar, t.ex. Galileo English (en) och jordobservationsprogrammet GMES.

ESA är visserligen självständigt från EU, men samarbetar med kommissionen enligt ett ramavtal.

Kommissionen bidrar med 624 miljoner euro till GMES rymdkomponent och är med och förvaltar programmet. ESA sköter den tekniska förvaltningen och genomför budgeten medan kommissionen övervakar det allmänna genomförandet.

Europeiska rymdorganisationen


Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

Efsas logotypEfsa ger kommissionen oberoende vetenskapliga råd i frågor om livsmedelssäkerhet. Efsas uppgift är att bedöma och informera om alla eventuella risker i livsmedelskedjan.

Det gäller livsmedel, djurfoder, djurskydd, nutrition och växtskydd. Efsa är ett helt oberoende organ.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet


Europeiska standardiseringskommittén (CEN)

CEN:s logotypCEN är det viktigaste europeiska standardiseringsorganet och ett av de tre som är officiellt erkända i EU-rätten (de andra är Cenelec och Etsi).

CEN har 31 medlemsländer och tar fram europeiska standarder och andra specifikationer, t.ex. frivilliga europeiska standarder (EN-standarder).

Standarderna gäller alla områden utom elteknik (Cenelec) och telekommunikationer (Etsi).


Europeiska standardiseringskommittén


Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec)

Cenelecs logotypCenelec ansvarar för standardisering på elområdet och utarbetar frivilliga europeiska elstandarder.

Cenelec har 31 medlemsländer och samaretar med Internationella eltekniska kommittén.


Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering


Europeiska institutet för telestandarder (Etsi)

Etsis logotypInstitutet ansvarar för standardisering inom telekommunikationer och vissa aspekter på radio-och tv-sändningar.

Etsi är ett privat, icke-vinstdrivande institut som omfattas av fransk lagstiftning.

Europeiska institutet för telestandarder


Europeiska försvarsbyrån (EDA)

Europeiska försvarsbyråns logotypByrån hjälper EU-länderma och ministerrådet att stärka EU:s försvarskapacitet inom krishantering och stöder den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

Kommissionen (under ledning av GD Näringsliv) bidrar fortlöpande till byråns arbete och näringslivskommissionären är observatör i försvarsbyråns styrelse.


Europeiska försvarsbyrån


Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida