Navigacijska pot

Sodelovanje z organi in agencijami

People network © cornelius - fotolia.com

Na tej strani predstavljamo agencije in zunanje organe, s katerimi vsak dan sodeluje Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo.

Spodaj navedene agencije izvajajo posebne naloge in projekte za Evropsko komisijo.


Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost

Logotip Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost

Agencija upravlja štiri programe:

Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost


Mreža Enterprise Europe

Logotip mreže Enterprise EuropeEvropska podporna mreža podpira mala in srednja podjetja pri internacionalizaciji poslovanja in večji inovativnosti English.

Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost izvaja njene operativne naloge in upravlja projekte, Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo pa zagotavlja splošne smernice in skrbi za razvoj.

Mreža Enterprise Europe English

 


Izvajalska agencija za raziskave

Logotip Izvajalske agencije za raziskaveOrgan za financiranje, ki upravlja velik del programa EU za financiranje raziskav,

izvaja storitve za raziskovalce in sodeluje s številnimi službami Komisije (generalni direktorati za raziskave, podjetništvo, informacijsko družbo, energijo in promet).

Agencija je pristojna za sklenitev končnih sporazumov o dodelitvi sredstev raziskovalnim konzorcijem, izplačilo finančnih sredstev in nadzor izvajanja projektov.

Izvajalska agencija za raziskave


Evropska agencija za kemikalije

Logotip Evropske agencije za kemikalijeZagotavlja znanstvene nasvete o varnostnih in socio-ekonomskih vprašanjih v zvezi z uporabo kemikalij ter izvaja vse naloge glede klasifikacije REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) in razvrščanja, označevanja in pakiranja nevarnih snovi.

Agencija se mora posvetovati z Evropsko komisijo (Generalnim direktoratom za podjetništvo) v zvezi z nekaterimi posebnimi nalogami, delovnim načrtom in potrebnimi finančnimi sredstvi.

Evropska agencija za kemikalije


Evropska agencija za globalni satelitski navigacijski sistem

Logotip Evropskega nadzornega organa za globalni satelitski navigacijski sistemSatelitski radionavigacijskegi sistem (EGNOS and Galileo) sicer upravlja Evropska komisija, vendar je izvajanje nekaterih nalog, zlasti na področju varnosti, trženja in potrjevanja, prenesla na Evropsko agencijo za globalni satelitski navigacijski sistem.


Evropska agencija za globalni satelitski navigacijski sistem


Evropska vesoljska agencija

Logotip Evropske vesoljske agencijeEvropska vesoljska agencija je medvladni organ (18 držav članic), ki spodbuja skupne nevojaške programe na področju vesoljskih raziskav in tehnologije za znanstvene in operativne namene, denimo sistem Galileo English (en) ali Evropski program za opazovanje zemlje.

Čeprav je neodvisna od Evropske komisije, sodelujeta na podlagi okvirnega sporazuma.

Evropska komisija denimo prispeva 624 milijonov EUR za izvajanje Evropskega programa za opazovanje zemlje, ki ga upravljata skupaj (Agencija zagotavlja tehnično upravljanje in izvršuje proračun, Komisija nadzoruje celotno uresničevanje programa).

Evropska vesoljska agencija


Evropska agencija za varnost hrane

Logotip Evropske agencije za varnost hraneEvropski komisiji zagotavlja neodvisne znanstvene nasvete glede vsega kar vpliva na varnost hrane. Agencija ocenjuje vsa tveganja, povezana s prehrambeno verigo, in o tem obvešča javnost.

Sem spadajo hrana in krma, zdravje in dobro počutje živali, prehrana, varstvo in zdravje rastlin. Agencija je ločena pravna oseba in je neodvisna od drugih institicij EU.

Evropska agencija za varnost hrane


Evropski odbor za standardizacijo

Logotip Evropskega odbora za standardizacijoJe glavni evropski organ za standardizacijo in eden treh v okviru evropske zakonodaje (druga dva sta Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki – CENELEC in Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde – ETSI).

V njem sodeluje 31 držav, ki pripravljajo evropske standarde in druge zahteve, zlasti prostovoljne evropske standarde.

Standarde sprejema na vseh področjih razen v elektrotehniki (CENELEC) in telekomunikacijah (ETSI).


Evropski odbor za standardizacijo


Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki

Logotip Evropskega odbora za standardizacijo v elektrotehnikiOdbor je pristojen za standardizacijo na področju elektrotehnike s sprejemanjem prostovoljnih evropskih elektrotehničnih standardov.

Šteje 31 držav članic in ima sklenjen sporazum o sodelovanju z Mednarodno elektrotehnično komisijo.


Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki


Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde

Logotip Evropskega inštituta za telekomunikacijske standardeInštitut je pristojen za standardizacijo na področju telekomunikacij in nekaterih vidikov oddajanja.

Je zasebno nepridobitno združenje, ustanovljeno po francoski zakonodaji.

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde


Evropska obrambna agencija

Logotip Evropske obrambne agencijeAgencija pomaga državam članicam in Svetu EU izboljšati evropske obrambne zmogljivosti na področju kriznega upravljanja in podpreti evropsko varnostno in obrambno politiko.

Evropska komisija (Generalni direktorat za podjetništvo) pogosto sodeluje pri delu Agencije, evropski komisar za podjetništvo je tudi opazovalec v njenem upravnem odboru.


Evropska obrambna agencija


Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju

Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovnatisni stran