Cale de navigare

Reţeaua noastră

People network © cornelius - fotolia.com

Această pagină prezintă vasta reţea de agenţii şi organisme externe cu care cooperează DG Întreprinderi şi Industrie.

Agenţiile enumerate mai jos sprijină Comisia punând în aplicare diverse politici şi proiecte.


Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI)

Logoul Agenţiei Executive pentru Competitivitate şi Inovare (EACI)

EACI gestionează patru programe:

Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare


Enterprise Europe Network

Logoul Enterprise Europe NetworkAceastă reţea europeană ajută întreprinderile mici şi mijlocii să se dezvolte pe plan internaţional şi să devină mai inovatoare English.

EACI se ocupă de latura operaţională a reţelei şi de gestionarea proiectelor. DG Întreprinderi şi Industrie este responsabilă cu stabilirea orientărilor generale şi cu elaborarea politicii.

Enterprise Europe Network English

 


Agenţia Executivă pentru Cercetare (REA)

Logoul Agenţiei Executive pentru Cercetare (REA)Organism de finanţare responsabil cu gestionarea unei părţi importante din programul UE privind finanţarea cercetării.

Furnizează servicii în beneficiul comunităţii ştiinţifice şi sprijină diverse departamente din cadrul Comisiei (DG Cercetare, DG Întreprinderi, DG Societatea Informaţională, DG Energie şi DG Transport).

REA negociază contractele de finanţare cu consorţiile declarate câştigătoare, alocă fonduri şi verifică modul în care se derulează proiectele.

Agenţia Executivă pentru Cercetare


Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

Logoul Agenţiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA)Oferă consiliere ştiinţifică cu privire la aspecte socio-economice şi legate de siguranţa utilizării substanţelor chimice şi gestionează programul REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) . De asemenea, îi revin sarcini referitoare la clasificare, etichetare şi ambalare.

ECHA este obligată să consulte Comisia Europeană (DG Întreprinderi şi Industrie) cu privire la anumite sarcini specifice şi la planificarea activităţii şi a resurselor necesare.

Agenţia Europeană pentru Produse Chimice


Agenţia GNSS European (GSA) - Sistemul Global de Navigaţie prin Satelit

Logoul Agenţiei GNSS European (GSA)Programele de radionavigaţie prin satelit EGNOS şi Galileo sunt gestionate de Comisia Europeană. Anumite sarcini au fost delegate GSA, în special cele legate de securitate, comercializare şi certificare.


Agenţia GNSS European (GSA)


Agenţia Spaţială Europeană (ESA)

Logoul Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)Organism interguvernamental (18 ţări membre) de promovare a programelor comune fără caracter militar în domeniul cercetării şi tehnologiei spaţiale, alături de aplicaţii ştiinţifice şi operaţionale, cum ar fi Galileo English (en) , programul de observare a Pământului (GMES).

Deşi este independentă de UE, între ESA şi Comisia Europeană s-a stabilit o cooperare formală, prin încheierea unui acord-cadru.

De exemplu, Comisia contribuie cu suma de 624 de milioane de euro la componenta „Spaţiu” din cadrul GMES, ceea ce îi permite să cogestioneze acest program alături de ESA (ESA asigură gestionarea tehnică şi aplică bugetul, în timp ce Comisia monitorizează punerea în aplicare).

Agenţia Spaţială Europeană


Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA)

Logoul Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA)Oferă Comisiei consultanţă ştiinţifică independentă pe diverse probleme referitoare la siguranţa alimentară. Rolul EFSA este de a evalua şi de a aduce la cunoştinţa Comisiei eventualele riscuri legate de lanţul alimentar.

Activitatea sa vizează diverse domenii: alimente, hrana pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor, nutriţie, protecţia şi sănătatea plantelor. Este o entitate juridică separată, independentă de instituţiile UE.

Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară


Comitetul European pentru Standardizare (CEN)

Logoul Comitetului European pentru Standardizare (CEN)Principalul organism european de standardizare - unul dintre cele 3 organisme de resort recunoscute de legislaţia europeană (celelalte două sunt Cenelec şi ETSI).

Această platformă reuneşte 31 de ţări şi are drept obiectiv stabilirea de standarde europene şi alte specificaţii, în special standarde europene voluntare.

Acoperă toate domeniile, cu excepţia electrotehnicii (Cenelec) şi a telecomunicaţiilor (ETSI).


Comitetul european pentru standardizare


Comitetul european pentru standardizare în electrotehnică (Cenelec)

Logoul Comitetului european pentru standardizare în electrotehnică (Cenelec)Este responsabil cu standardizarea în domeniul electrotehnic şi elaborează standarde europene voluntare în domeniu.

Are 31 de ţări membre şi a încheiat un acord de cooperare cu Comisia Electrotehnică Internaţională .


Comitetul european pentru standardizare în electrotehnică


Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii (ETSI)

Logoul Institutului European de Standardizare în Telecomunicaţii (ETSI)Responsabil cu standardizarea în domeniul telecomunicaţiilor şi în anumite aspecte legate de difuzare.

Asociaţie privată non-profit

Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii


Agenţia Europeană de Apărare (AEA)

Logol Agenţiei Europene de Apărare (AEA)Ajută guvernele statelor membre şi Consiliul UE să amelioreze capacitatea de apărare a Uniunii Europene sub aspectul gestionării crizelor şi să sprijine politica europeană de securitate şi apărare.

Comisia Europeană, în frunte cu DG Întreprinderi, contribuie regulat la activitatea Agenţiei, iar comisarul european pentru întreprinderi are statut de observator în Comitetul director al AEA.


Agenţia Europeană de Apărare


Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten

Setează pagina la dimensiunea normală a litereiMăreşte dimensiunea literei cu 200%Tipăreşte pagina