Kruimelpad

Ons netwerk

People network © cornelius - fotolia.com

Presentatie van het brede netwerk van agentschappen en externe instanties waarmee DG Ondernemingen en industrie dagelijks samenwerkt.

De onderstaande agentschappen voeren voor de Commissie bepaalde beleidstaken of projecten uit.


Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI)

Logo van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI)

Het agentschap beheert vier programma's:

Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie


Enterprise Europe Network

Logo van het Enterprise Europe NetworkPan-Europees netwerk dat kleine en middelgrote bedrijven in Europa moet helpen de internationale markt te betreden en te innoveren English.

EACI houdt zich bezig met de operationele aspecten van het netwerk en met projectbeheer, terwijl DG Ondernemingen en industrie de algemene oriëntatie en beleidsontwikkeling verzorgt.

Enterprise Europe Network English

 


Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA)

Logo van het Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA)Financieringsinstantie die grote delen van het EU-kaderprogramma voor onderzoek beheert.

REA levert diensten aan de onderzoekgemeenschap en helpt de betrokken departementen van de Commissie (directoraten-generaal Onderzoek, Ondernemingen, Informatiemaatschappij, Energie en vervoer).

Het REA sluit de uiteindelijke financieringsovereenkomsten met de gekozen onderzoekconsortia, betaalt het geld uit en controleert of de projecten soepel verlopen.

Uitvoerend Agentschap Onderzoek


Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Logo van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)Het ECHA geeft wetenschappelijk advies over de veiligheid en de sociaaleconomische aspecten van het gebruik van chemische stoffen en is verantwoordelijk voor de database REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) en de indeling, de verpakking en het kenmerken van chemische stoffen.

Het agentschap moet overleggen met de Commissie (DG Ondernemingen, het verantwoordelijke DG) over een deel van de specifieke taken en over de planning en de benodigde middelen.

Europees Agentschap voor chemische stoffen


Europees Agentschap voor het wereldwijd satellietnavigatiesysteem GNSS (GSA)

Logo van het Europees Agentschap voor GNSS (GSA)De satellietnavigatieprogramma's EGNOS en Galileo worden beheerd door de Commissie, maar die heeft bepaalde taken, vooral op de gebieden beveiliging, commercialisering en certificering uitbesteed aan GSA.


Europees agentschap voor GNSS (GSA)


Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA)

Logo van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA)Een intergouvernementele organisatie (met 18 lidstaten) die zich inzet voor de bevordering van niet-militaire, gezamenlijke programma's voor ruimtevaartonderzoek en -technologie, met zowel wetenschappelijke als praktische toepassingen, b.v.Galileo English (en) en aardobservatie (GMES).

De ESA is onafhankelijk is van de EU, maar werkt met de Commissie samen op basis van een raamwerkovereenkomst.

De Commissie draagt bijvoorbeeld €624 mijoen bij aan de GMES-ruimtecomponent. In ruil daarvoor wordt zij betrokken bij het beheer van dit programma (ESA zorgt voor het technisch beheer en voert de begroting uit, terwijl de Commissie op de algemene uitvoering van het programma toeziet).

Europees Ruimteagentschap


Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

Logo van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)Deze onafhankelijke organisatie adviseert de Commissie over alles wat relevant is voor de veiligheid van voedsel. EFSA moet de risico's in verband met de voedselketen inschatten en onder de aandacht bregen.

Zij houdt zich bezig met menselijk voedsel en diervoeding, de gezondheid en het welzijn van dieren, en de bescherming en gezondheid van planten. Het is een afzonderlijke organisatie die niet afhangt van EU-instellingen.

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid


Europees Comité voor Normalisatie (CEN)

Logo van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN)De belangrijkste van de drie officiële Europese normalisatie-instellingen (naast CENELEC en ETSI).

Het CEN is een platform van 31 landen dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van Europese normen en andere specificaties, zoals vrijwillige Europese Normen (EN's).

Het houdt zich bezig met alle onderwerpen behalve elektrotechniek (CENELEC) en telecommunicatie (ETSI).


Europees Comité voor Normalisatie


Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC)

Logo van het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC)Dit Comité is belast met de vaststelling van vrijwillige Europese normen op elektrotechnisch gebied.

Het telt 31 lidstaten en heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC).


Europees Comité voor Elektrotechnische normalisatie


Europees Normalisatie-instituut voor Telecommunicatie (ETSI)

Logo van het Europees Normalisatie-instituut voor Telecommunicatie (ETSI)Dit instituut is belast met de normalisatie in de telecommunicatiesector en bepaalde aspecten van de omroep.

Het is een particuliere vereniging zonder winstoogmerk naar Frans recht.

Europees Normalisatie-instituut voor Telecommunicatie


Europees Defensieagentschap (EDA)

Logo van het Europees Defensieagentschap (EDA)Het EDA helpt EU-regeringen en de EU-Raad om de Europese defensiecapaciteit bij crisisbeheer te verbeteren en het ondersteunt het Europees veiligheids- en defensiebeleid.

De Commissie (DG Ondernemingen) levert regelmatig een bijdrage aan het werk van dit agentschap. De Commissaris voor ondernemingen is als waarnemer in het bestuur van EDA vertegenwoordigd.


Europees Defensieagentschap


Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken