Navigācijas ceļš

Mūsu tīkls

People network © cornelius - fotolia.com

Šajā lapā ir sniegts pārskats par daudzajām aģentūrām un ārējām iestādēm, ar ko ikdienā sadarbojas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts.

Zemāk norādītās aģentūras palīdz Komisijai īstenot konkrētas stratēģijas un projektus.


Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra

Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūras logotips

Šī aģentūra vada četras programmas:

Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra


“Enterprise Europe Network”

“Enterprise Europe Network” logotipsVisas Eiropas uzņēmumu atbalsta tīkls, kas Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem palīdz izvērst starptautisku darbību un īstenot novatoriskas idejas English.

Šī tīkla darba un projektu vadības uzdevumus veic Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra, bet vispārējā vadība un politikas izstrāde ir Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta rokās.

“Enterprise Europe Network” English

 


Pētniecības izpildaģentūra

Pētniecības izpildaģentūras logotipsFinansētāja iestāde, kas pārvalda lielu daļu ES pētniecības finansēšanas programmā.

Sniedz pakalpojumus pētnieku aprindām un atbalsta daudzos pētniecībā iesaistītos Komisijas dienestus (Pētniecības, Uzņēmējdarbības, Informācijas sabiedrības, Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorātus).

Pētniecības izpildaģentūra vienojas par galīgajiem dotāciju līgumiem ar veiksmīgiem pētniecības konsorcijiem, izmaksā finansējumu un pārbauda projektu pareizu norisi.

Pētniecības izpildaģentūra


Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) logotipsSniedz zinātniskus ieteikumus par ķīmisko vielu izmantošanas drošību un sociālekonomiskiem aspektiem un pārzina visus REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) un klasificēšanas, marķēšanas un iesaiņošanas uzdevumus.

Šai aģentūrai ir pienākums konsultēties ar Komisiju (Uzņēmējdarbības ģenerāldirektorātu, kura paspārnē aģentūra atrodas) par dažiem specifiskajiem uzdevumiem, kā arī par sava darba plānošanu un nepieciešamajiem resursiem.

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra


Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra (GSA)

Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas uzraudzības iestādes logotipsKomisija vada satelītu radionavigācijas programmas “EGNOS“ un “Galileo”, bet atsevišķus uzdevumus tā ir uzticējusi šai aģentūrai. Šie uzdevumi lielākoties ir saistīti ar drošību, komercializāciju un sertifikāciju.


Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra (GSA)


Eiropas Kosmosa aģentūra

Eiropas Kosmosa aģentūras logotipsStarpvaldību iestāde (18 dalībvalstis), kas sekmē nemilitāras, kopējas programmas kosmosa izpētes un tehnoloģijas jomā, kurām ir gan zinātnisks, gan operatīvs pielietojums, piemēram, “Galileo” English (en) , Zemes novērošanas programmu (GMES).

Lai gan tā ir neatkarīga no ES, šī aģentūra un Komisija formāli sadarbojas saskaņā ar pamatlīguma noteikumiem.

Piemēram, Komisija iegulda 624 miljonus eiro GMES kosmosa komponentā par tiesīgām kopīgi vadīt šo programmu (Eiropas Kosmosa aģentūra nodrošina tehnisko vadību un īsteno budžetu, savukārt Komisija uzrauga vispārējo izpildi).

Eiropas Kosmosa aģentūra


Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) logotipsTā Komisijai sniedz neatkarīgus zinātniskos ieteikumus par visiem jautājumiem, kuri ietekmē pārtikas drošību. Šīs iestādes uzdevums ir novērtēt un darīt zināmu jebkādu risku, kas saistīts ar pārtikas ķēdi.

Tas attiecas uz pārtiku un dzīvnieku barību, dzīvnieku veselību un labturību, uzturu, augu aizsardzību un augu veselību. Tā ir atsevišķa juridiska persona un nav atkarīga no pārējām ES iestādēm.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde


Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN)

Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) logotipsSvarīgākā Eiropas standartu iestāde – viena no trīs iestādēm, kas oficiāli atzītas ar ES tiesību aktiem, (pārējās divas ir CENELEC un ETSI).

Palīdz 31 valstij izstrādāt Eiropas standartus un citas specifikācijas, it īpaši neobligātos Eiropas standartus (EN).

Aptver visas jomas, izņemot elektrotehnoloģiju (CENELEC) un telekomunikācijas (ETSI).


Eiropas Standartizācijas komiteja


Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komiteja (CENELEC)

Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejas (CENELEC) logotipsAtbildīga par standartizāciju elektrotehniskajā jomā un izstrādā neobligātus Eiropas elektrotehniskos standartus.

Tajā ir 31 dalībvalsts, un tai ir sadarbības līgums ar Starptautisko elektrotehnikas komisiju.


Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komiteja


Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts (ETSI)

Eiropas Telekomunikāciju standartu institūta (ETSI) logotipsAtbildīgs par standartizāciju telekomunikāciju jomā un par dažiem apraides aspektiem.

Privāta bezpeļņas apvienība, kas darbojas saskaņā ar Francijas likumiem.

Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts


Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)

Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) logotipsPalīdz ES valstu valdībām un ES Padomei uzlabot Eiropas aizsardzības spējas krīzes vadībā un spēcināt Eiropas drošības un aizsardzības politiku.

Komisija (Uzņēmējdarbības ģenerāldirektorāta vadībā) nereti veicina aģentūras darbu, un uzņēmējdarbības komisārs ir novērotājs EAA valdē.


Eiropas Aizsardzības aģentūra


Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu