Naršymo kelias

Mūsų tinklas

People network © cornelius - fotolia.com

Šiame puslapyje supažindinama su daugybe agentūrų ir išorės organizacijų, su kuriomis Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas bendradarbiauja kasdieniniame darbe.

Toliau išvardytos agentūros Komisijos pavedimu vykdo konkrečią politiką ir projektus.


Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI)

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos (EACI) logotipas

Ši agentūra administruoja keturias programas:

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga


Europos įmonių tinklas

Europos įmonių tinklo logotipasTai europinis paramos įmonėms tinklas, padedantis mažosioms ir vidutinėms Europos įmonėms išeiti į tarptautines rinkas ir savo veikloje diegti daugiau naujovių English.

Šio tinklo veiklos ir projektų valdymo užduotis tvarko Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga, o bendru vadovavimu ir politikos rengimu rūpinasi Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas.

Europos įmonių tinklas English

 


Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos logotipas.Tai finansavimo įstaiga, tvarkanti didelę ES mokslinių tyrimų finansavimo programos dalį.

Teikia paslaugas mokslininkų bendruomenei ir padeda daugeliui su šia sritimi susijusių Europos Komisijos padalinių (Mokslinių tyrimų, Įmonių, Informacinės visuomenės, Energetikos ir transporto generaliniams direktoratams).

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga baigia tartis dėl galutinių subsidijų susitarimų su konkursus laimėjusiais mokslinių tyrimų konsorciumais, išmoka lėšas ir kontroliuoja, kad projektai būtų sklandžiai vykdomi.

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga


Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Europos cheminių medžiagų agentūros logotipasJi teikia mokslines konsultacijas su cheminių medžiagų naudojimu susijusiais saugos ir socialiniais bei ekonominiais klausimais, tvarko REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) ir klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo užduotis.

Agentūra įpareigota tartis su Europos Komisija (Įmonių GD – jos pagrindiniu generaliniu direktoratu) dėl kai kurių konkrečių užduočių, darbo planavimo ir reikalingų išteklių.

Europos cheminių medžiagų agentūra


Europos GNSS (pasaulinės navigacijos palydovų sistemos) agentūra (GSA)

Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos priežiūros institucijos (GSA) logotipasPalydovinės navigacijos programoms EGNOS ir „Galileo“ vadovauja Europos Komisija, bet tam tikras užduotis ji pavedė atlikti GSA. Iš esmės tai su saugumu, komercinimu ir sertifikavimu susijusios užduotys.


Europos GNSS agentūra (GSA)


Europos kosmoso agentūra (ESA)

Europos kosmoso agentūros logogotipasTai tarpvyriausybinė įstaiga (18 valstybių narių), skatinanti nekarines, bendras kosminės erdvės tyrimų ir technologijų programas, skirtas taikyti moksliškai ir praktiškai, pvz., „Galileo“ English (en) , Žemės stebėjimo programą (GMES).

Nors Europos kosmoso agentūra nepriklauso nuo ES, ji ir Europos Komisija oficialiai bendradarbiauja pagal bazinį susitarimą.

Pavyzdžiui, Komisija GMES kosminės erdvės komponentui skiria 624 mln. eurų už teisę kartu valdyti šią programą (ESA užtikrina techninį valdymą ir vykdo biudžetą, o Komisija prižiūri bendrą įgyvendinimą).

Europos kosmoso agentūra


Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

Europos maisto saugos tarnybos logotipasJi teikia Europos Komisijai nepriklausomas mokslines konsultacijas visais įtakos maisto saugai turinčiais klausimais. Europos maisto saugos tarnybos uždavinys yra vertinti visą su maisto grandine susijusią riziką ir apie ją pranešti.

Kontroliuojami maisto produktai ir gyvūnų pašarai, gyvūnų sveikata ir gerovė, mityba, augalų apsauga ir jų sveikata. Tai savarankiškas juridinis asmuo, nepriklausomas nuo kitų ES institucijų.

Europos maisto saugos tarnyba


Europos standartizacijos komitetas (CEN)

Europos standartizacijos komiteto logotipasTai pagrindinė Europos standartų įstaiga ir viena iš trijų oficialiai pripažintų pagal ES teisės aktus (kitos dvi – CENELEC ir ETSI).

Ji 31 šaliai suteikia galimybę rengti Europos standartus ir kitas specifikacijas – visų pirma neprivalomus Europos standartus (EN).

Šios įstaigos kompetencijai priklauso visos sritys, išskyrus elektrotechniką (CENELEC) ir telekomunikacijas (ETSI).


Europos standartizacijos komitetas


Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC)

Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto logotipasŠis komitetas atsakingas už standartizavimą elektrotechnikos srityje. Jis rengia neprivalomus Europos elektrotechnikos standartus.

Komitetas, kuriam priklauso 31 valstybė narė, yra sudaręs bendradarbiavimo susitarimą su Tarptautine elektrotechnikos komisija.


Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas


Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI)

Europos telekomunikacijų standartų instituto logotipasŠis institutas atsakingas už standardizavimą telekomunikacijų srityje ir kai kuriuos transliacijų aspektus.

Tai privati ne pelno asociacija, veikianti pagal Prancūzijos įstatymus.

Europos telekomunikacijų standartų institutas


Europos gynybos agentūra (EDA)

Europos gynybos agentūros logotipasŠi agentūra padeda ES vyriausybėms ir ES Tarybai gerinti Europos gynybos pajėgumus valdant krizes ir vykdyti Europos saugumo ir gynybos politiką.

Europos Komisija (Įmonių GD iniciatyva) dažnai prisideda prie agentūros darbo, o už įmones atsakingas Europos Kokmsijos narys yra stebėtojas Europos gynybos agentūros valdančiojoje taryboje.


Europos gynybos agentūra


Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį