Navigációs útvonal

Hálózatunk tagjai

People network © cornelius - fotolia.com

Ez a weblap azon ügynökségek és külső szervek szerteágazó hálózatát mutatja be, amelyekkel a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság napi munkája során együttműködik.

Az alábbiakban felsorolt ügynökségek meghatározott szakpolitikákat és projekteket valósítanak meg a Bizottság számára.


Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal (EACI)

Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal (EACI)

A hivatal a következő négy programot kezeli:

Versenyképességi és innovációs végrehajtó hivatal


Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network logóPáneurópai vállalkozástámogató hálózat, amely amely az európai kis- és középvállalkozások nemzetközi szerepvállalását és innovatívabbá válását támogatja English.

A hálózat működési-igazgatási és projektirányítási feladatait az EACI végzi, általános iránymutatással és politikaformálással pedig a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság foglalkozik.

Enterprise Europe Network English

 


Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)

Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) logóAz EU kutatástámogatási programjának számottevő részét kezelő finanszírozó szerv.

A kutatótársadalomnak nyújt szolgáltatásokat, és segíti a Bizottság illetékes szervezeti egységeit (a Kutatási, Vállalkozáspolitikai, Információstársadalmi, Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóságot).

A REA egyeztet a támogatási pályázatok nyertes kutatási konzorciumaival a támogatási megállapodások utolsó szakaszában, forrásokat folyósít, valamint ellenőrzi azt, hogy zökkenőmentesen zajlik-e a projektek végrehajtása.

Kutatási Végrehajtó Ügynökség


Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) logóTudományos szaktanácsot ad a vegyszerek használatával kapcsolatos biztonsági és társadalmi-gazdasági kérdésekben, valamint koordinálja a REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) -rendelettel és az osztályozással, címkézéssel és csomagolással összefüggő feladatokat.

Az ügynökségnek konzultálnia kell a Bizottsággal (pontosabban a Vállalkozásügyi Főigazgatósággal, amelynek felügyelete alatt áll) az általa ellátott feladatokkal, munkája megtervezésével és a szükséges forrásokkal kapcsolatban.

Európai Vegyianyag-ügynökség


Az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága

Az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága (a GSA) logójaAz EGNOS és a Galileo műholdas rádiónavigációs programot a Bizottság irányítja, de bizonyos feladatokat a GSA hatóságra bízott. E feladatok leginkább a biztonsággal, a forgalomba hozatallal és a tanúsítással kapcsolatosak.


Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság (GSA)


Európai Űrügynökség (ESA)

Európai Űrügynökség (ESA) logóKormányközi szerv (18 ország tagságával), amely tudományos és operatív alkalmazások, pl. a Galileo English (en) és az európai Föld-megfigyelési program (GMES) segítségével nem katonai jellegű közös űrkutatási és technológiai programokat támogat.

Az Európai Űrügynökség ugyan független az Uniótól, egy keretegyezménynek megfelelően azonban hivatalosan együttműködik a Bizottsággal.

A Bizottság például 624 millió euróval járul hozzá a Föld-megfigyelési program űrkomponenséhez e program közös irányításáért cserébe. (Az Európai Űrügynökség feladata a technikai irányítás és a költségvetés végrehajtása, míg a Bizottság felügyeli az általános végrehajtást).

Európai Űrügynökség.


Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) logóFüggetlen szaktanácsokkal látja el a Bizottságot az élelmiszer-biztonságot érintő összes kérdésben. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság feladata az, hogy felmérje az élelmiszerlánccal kapcsolatos kockázatokat, és azokról tájékoztatást adjon.

Tevékenysége során egyaránt foglalkozik az élelmiszereket és a takarmányokat érintő, valamint állat-egészségügyi, állatjóléti, továbbá növényvédelmi és növény-egészségügyi kérdésekkel. A hatóság az európai uniós intézményektől független, önálló jogi entitás.

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság


Európai Szabványügyi Bizottság (CEN)

Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) logóA legfőbb európai szabványügyi testület – az európai jog által hivatalosan elismert 3 testület egyike (a CENELEC és a ETSI mellett).

31 ország számára szolgál platformul az európai szabványok és más előírások – különösen az önkéntes alapon alkalmazandó európai szabványok – kialakításához.

Tevékenységi köre minden területre kiterjed az elektrotechnológia (vö. CENELEC) és a távközlés (vö. ETSI) kivételével.


Európai Szabványügyi Bizottság


Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC)

Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) logóFeladata az önkéntes alapon alkalmazandó európai szabványok kialakításával végzett szabványosítás az elektrotechnika területén.

31 ország tagja, és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottsággal együttműködési megállapodást kötött.


Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság


Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI)

Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) logóA távközlés és a műsorszórás bizonyos vonatkozásainak szabványosítása a feladata. A francia jogrendszer szerinti nonprofit magánegyesület.

A francia jogrendszer szerinti nonprofit magánegyesület.

Európai Távközlési Szabványügyi Intézet


Európai Védelmi Ügynökség (EVÜ)

Európai Védelmi Ügynökség (EDA) logóAz uniós országok kormányait és az EU Tanácsát segíti az európai védelmi képesség fejlesztésében a válságkezelés területén, és hozzájárul az európai biztonság- és védelempolitika végrehajtásához.

A Bizottság (a Vállakozáspolitikai Főigazgatóság irányításával) gyakran részt vállal az ügynökség munkájából, a vállalkozáspolitikai biztos pedig megfigyelőként jelen van az Európai Védelmi Ügynökség irányítóbizottságában.


Európai Védelmi Ügynökség


Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének

Normál betűméretLegnagyobb betűméretOldal nyomtatása