Cosán nascleanúna

Ár líonra

People network © cornelius - fotolia.com

Taispeántar ar an leathanach seo líonra fairsing na ngníomhaireachtaí agus na gcomhlachtaí seachtracha lena gcomhoibríonn Ard-Stiúrthóireacht na Fiontraíochta agus na Tionsclaíochta le linn obair an lae.

Cuireann na gníomhaireachtaí thíos beartais agus tionscail shonracha chun feidhme don Choimisiún.


An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Iomaíochas agus Nuáil (EACI)

Lógó na Gíomhaireachta Feidhmiúcháin um Iomaíochas agus Nuáil (EACI)

Ar na ceithre chlár atá á riaradh ag an ngníomhaireacht tá:

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Iomaíochas agus Nuáil


Líonra Fiontraíochta na hEorpa

Lógó Líonra Fiontraíochta na hEorpaLíonra tacaíochta gnó uile-Eorpach a chabhraíonn le cuideachtaí beaga agus méanacha na hEorpa a idirnáisiúnú agus a bheith níos nuálaí English.

Láimhseálann an EACI cúraimí oibríochtúla agus bainistíochta an líonra, agus luíonn sé le hArd-Stiúrthóireacht na Fiontraíochta agus na Tionscalaíochta treoir a thabhairt agus forbairt beartais iomlán a mholadh.

Líonra Fiontraíochta na hEorpa English

 


An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde (REA)

Lógó na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Taighde (REA)Comhlacht maoinithe a bhfuil cuid mhór de chlár maoinithe taighde an AE á láimhseáil aige.

Cuireann an REA seirbhísí ar fáil don phobal taighde agus tugann sé tacaíocht d'iliomaid ranna de chuid an Choimisiún lena mbaineann (Ard-Stiúrthóíreachtaí um Thaighde, Fiontraíocht, Sochaí Faisnéise, Fuinneamh agus Iompar).

Idirbheartaíonn an REA na comhaontuithe deontais deiridh le cuibhreannais rathúla taighde, íocann sé as maoiniú agus bíonn sé freagrach as dea-oibriú na gclár.

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde


An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA).

Lógó na Gníomhaireachta Eorpaí (ECHA)Tugann an ECHA comhairle eolaíoch ar shaincheisteanna sábháilteachta / socheacnamaíocha a bhaineann le húsáid ceimiceán, agus déanann sé gach cúramREACH Deutsch (de) English (en) français (fr) agus rangaithe, lipéadaithe agus pacáistithe a bhainistiú.

Tá ceangal ar an ngníomhaireacht dul i gcomhairle leis an gCoimisiún (Ard-Stiúrthóireacht na Fiontraíochta, a " Ard-Stiúrthóireacht "máthar") faoi roinnt dá cúraimí sonracha mar aon le pleanáil a cuid oibre agus faoi na hacmhainní is gá.

An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán


An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS (Córas Domhanda um Loingseoireacht Satailíte) (GSA)

Lógó an Údaráis Eorpaigh um Maoirseoireacht GNSS (GSA)Bainistíonn an Coimisiún na cláir um radaloingseoireacht satailíte EGNOS agus Galileo, ach tá cúraimí áirithe faoi shainordú don GSA, a bhaineann go háirithe le cúrsaí slándála, tráchtálaíochta agus deimhniúcháin.


An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS (GSA)


An Ghníomhaireacht Eorpach Spáis (ESA)

Lógó na Gníomhaireachta Eorpaí Spáis (ESA)Comhlacht idir-rialtais is ea ESA (18 ballthír) a chuireann comhchlár neamh-mhíleata chun cinn i dteicneolaíocht agus i dtaighde spáis, le feidhmchláir eolaíocha agus oibríochtúla ar aon, m.sh. Galileo English (en) , clár um fhaire an Domhain (GMES).

Cé gur neamhspléach ón AE é, comhoibríonn an ESA agus an Coimisiún le chéile go foirimiúil faoi chreat réime.

Mar shampla, tugann an Coimisiún €624m d'Eilimint Spáis GMES i gcomaoin ar chomhbhainistíocht an chláir (cuireann an ESA an bhainistíocht theicniúil ar fáil agus an buiséad chun feidhme fad is a dhéanann an Coimisiún monatórú ar chun chun feidhme ginearálta).

An Ghníomhaireacht Eorpach Spáis


Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA)

Lógo an Údaráis Eorpaigh um Shábháilteacht Bia (EFSA)Tugann an EFSA comhairle eolaíoch neamhspléach ar gach ní a mbíonn tionchar aige ar shábháilteacht bia. Is é is ról don EFSA méasúnú a dhéanamh ar na rioscaí uile a bhaineann leis an slabhra bia agus na rioscaí sin a chur i iúl.

Clúdaíonn sé sin bia agus beatha ainmhithe, sláinte na n-ainmhithe, cothú, plandaí a chosaint agus sláinte na bplandaí. Pearsa dlí ar leith is ea é, atá neamhspléach ó institúidí eile an AE.

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia


An Coiste Eorpach um Chaighdeanú (CEN)

Lógó an Choiste Eorpaigh um Chaighdeanú (CEN)Príomhchomhlacht Eorpach um chaighdeáin is ea CEN – ceann de thrí cinn arna aithint go hoifigiúil faoi dhlí na hEorpa (is iad CENELEC agus ETSI an dá cheann eile).

Ardán do 31 tír chun caighdeáin Eorpacha agus sonraíochtaí eile a fhorbairt – go háirithe Caighdeáin Eorpacha deonacha (ENanna).

Clúdaíonn an CEN gach réimse seachas leictriteicneolaíocht (CENELEC) agus teileachumarsáid (ETSI).


An Coiste Eorpach um Chaighdeánú


An Coiste Eorpach um Chaighdeanú Leictriteicniúil (CENELEC)

Lógó an Choiste Eorpaigh um Chaighdeánú Leictriteicniúil (CENELEC)Freagrach as caighdeánú san earnáil leictriteicniúil trí chaighdeáin Eorpacha leictriteicniúla deonacha a chur ar fáil.

Le 31 ballthír, tá comhaontú comhair aige leis an gCoimisiún Indirnáisiúnta Leictriteicniúla.


An Coiste Eorpach um Chaighdeanú Leictriteicniúil (CENELEC)


An Institúid Eorpach um Chaighdeánú Teileachumarsáide (ETSI)

Lógó na hInstitúide Eorpaí um Chaighdeánú Teileachumarsáide (ETSI)Freagach as caighdeánú san earnáil teileachumarsáide agus as roinnt gnéithe craolacháin.

Cumann príobháideach ná déanann brabús faoi dhlí na Fraince.

An Institúid Eorpach um Chaighdeánú Teileachumarsáide


An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC)

Lógó na Gníomhaireachta Eorpaí um Chosaint (EDA)Cabhraíonn an EDA le rialtais an AE agus le Comhairle an AE feabhas a chur le cumas cosanta na hEorpa i mbainistiú géarchéime agus chun beartas slandála agus cosanta na hEorpa a chothú.

Tugann an Coimisiún (arna threorú ag Ard-Stiúrthóireacht na Fiontraíochta) a cion go minic le hobair na gníomhaireachta, agus breathnóir is ea an Coimisnéir Fiontraíochta i mBord Stiúrtha an EDA.


An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint


Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo