Cesta

Naše síť

People network © cornelius - fotolia.com

Tato stránka uvádí přehled agentur a externích subjektů, se kterými pravidelně spolupracuje generální ředitelství pro podniky a průmysl.

Uvedené agentury realizují pro Komisi některé specifické politiky a projekty.


Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)

Logo Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)

Agentura má na starosti čtyři programy:

Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace


Enterprise Europe Network

Logo Enterprise Europe NetworkCeloevropská síť pro podporu podnikání, která pomáhá malým a středním podnikům v Evropě pronikat na zahraniční trhy a rozvíjet inovativní řešení English.

Provozní úkoly a řízení projektů v rámci této sítě zajišťuje agentura EACI. Generální ředitelství pro podniky a průmysl dává obecné pokyny a rozvíjí politickou koncepci.

Enterprise Europe Network English

 


Výkonná agentura pro výzkum (REA)

Logo Výkonné agentury pro výzkum (REA)Subjekt, který spravuje většinu finančních prostředků určených na výzkumný program EU.

Poskytuje služby výzkumným týmům a podporuje ta ředitelství Komise, která jsou do výzkumné činnosti zapojena (generální ředitelství pro výzkum, pro podniky, pro informační společnost, pro energetiku a dopravu).

Agentura REA dojednává konečné grantové dohody s úspěšnými výzkumnými konsorcii, vyplácí peněžní prostředky a kontroluje úspěšnost realizace financovaných projektů.

Výkonná agentura pro výzkum


Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Logo Evropské agentury pro chemické látky (ECHA)Poskytuje odborné poradenství v bezpečnostních a socioekonomických otázkách, které vyvstávají v souvislosti s používáním chemických látek. Zajišťuje také veškeré činnosti spojené s nařízením REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) a klasifikací, označováním a balením chemických látek.

Agentura je povinna konzultovat s Komisí (generálním ředitelstvím pro podniky) některé své specifické úkoly, pracovní program a požadavky na zdroje.

Evropská agentura pro chemické látky


Agentura pro evropský globální družicový navigační systém (GSA)

Logo Evropského úřadu pro dohled nad GNSSEvropské programy družicové radionavigace (EGNOS a Galileo) spravuje Komise. Některými úkoly však pověřila úřad GSA. Jedná se především o bezpečnostní úkoly, obchodní činnost a certifikace.


Agentura pro evropský GNSS


Evropská kosmická agentura (ESA)

Logo Evropské kosmické agentury (ESA)Mezivládní subjekt (18 členských zemí), který podporuje společné programy v oblasti výzkumu vesmíru a souvisejících technologií, které slouží výhradně k mírovým účelům. Výsledky těchto programů jsou využity k vědeckému výzkumu nebo praktickým aplikacím, jako je např. Galileo English (en) , Evropský program pozorování Země (GMES).

Přestože je agentura ESA nezávislá na EU, uzavřela s Komisí rámcovou dohodu o spolupráci.

Komise například přispívá 624 miliony eur na kosmické složky GMES a společně s agenturou ESA tento program také spravuje (ESA zajišťuje technickou správu a plnění rozpočtu, Komise sleduje celkovou realizaci).

Evropská kosmická agentura


Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Logo Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)Poskytuje Komisi nezávislá odborná stanoviska k problematice bezpečnosti potravin. Úkolem EFSA je vyhodnit všechna rizika ohrožující distribuci potravin a upozornit na ně.

Týká se to potravin a krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, výživy, ochrany a zdraví rostlin. Úřad má právní subjektivitu, nezávislou na ostatních orgánech EU.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin


Evropský výbor pro normalizaci (CEN)

Logo Evropského výboru pro normalizaci (CEN)Hlavní normalizační úřad v Evropě. Je jedním ze tří normalizačních úřadů, které jsou uznávány v právních předpisech EU (dalšími dvěma jsou CENELEC a ETSI).

Výbor sdružuje 31 zemí a zabývá se tvorbou evropských norem a dalších specifikací, zejména dobrovolných evropských norem (EN).

Zabývá se všemi obory kromě elektrotechniky (v působnosti CENELEC) a telekomunikací (ETSI).


Evropský výbor pro normalizaci


Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC)

Logo Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC)Má na starosti normalizaci v eletrotechnice a k tomuto účelu vytváří dobrovolné evropské elektrotechnické normy.

Výbor sdružuje 31 členských zemí a na základě dohody spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí.


Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice


Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI)

Logo Evropského institutu pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI)Má na starosti normalizaci v telekomunikacích a některé aspekty vysílání.

Jedná se o soukromé neziskové sdružení, jež bylo založeno podle francouzského práva.

Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích


Evropská obranná agentura (EDA)

Logo Evropské obranné agentury (EDA)Napomáhá vládám členských států EU a Radě EU zvýšit obrannou připravenost Evropy v krizovém řízení a podporovat Evropskou bezpečnostní a obrannou politiku.

Komise (generální ředitelství pro podniky) se často účastní činnosti agentury a evropský komisař pro podniky plní funkci pozorovatele v řídícím výboru EDA.


Evropská obranná agentura


Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku