Cosán nascleanúna

Deiseanna gairmréime

Is cuid den Choimisiún Eorpach an AS seo agus earcaíonn sí a cuid foirne sa tslí chéanna.

Tig leat fostaíocht a fháil san Ard-Stiúrthóireacht seo nó sna hinstitiúidí Eorpacha eile mar bhuanbhall den fhoireann nó le conradh sealadach.

Buanchonradh

Más spéis leat buanchonradh, tig leat suíomh gréasáin oifigiúil na hOifige Eorpaí um Roghnú Foirne (EPSO) a rochtain. Tá de mhisean aici comórtais oscailte a eagrú d'fhonn foireann ardcháilithe a roghnú chun iad a earcú d'Fhorais an Aontais Eorpaigh, .i. Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, an Coimisiún Eorpach, an Chúirt Bhreithiúnais, Cúirt na nIniuchóirí, an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, Coiste na Réigiún agus an tOmbudsman Eorpach. Cuirfidh do chuairt ar an eolas thú faoi conas cur isteach ar phost, freagróidh sí na ceisteanna is coitianta agat, agus inseoidh sí duit cá bhfaighidh tú breis eolais.

Conradh sealadach

Más spéis leat conradh sealadach, b'fhéidir go mb'úsáideach leat roinnt eolais faoi na cineálacha éagsúla conarthaí sin a léamh:

Deiseanna eile

Uaireanta, foilsíonn ár nArd-Stiúrthóireacht sain-chuirí ar léiriú spéise a bhaineann lena cuid gníomhaíochta.

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo