Navigačný riadok

Výročné správy o činnosti

Na tejto stránke:

Správy, v ktorých sa podrobne uvádzajú výsledky GR pre podnikanie a priemysel počas daného roka a čerpané prostriedky.

Výročná správa o činnosti prezentuje dosiahnuté výsledky a príslušné zdroje, ktoré GR čerpalo počas jedného roka činnosti. Ide o "zrkadlo" ročného programu práce. Ide aj o správu o riadení generálneho riaditeľa pre Komisiu o plnení jeho úloh ako povoľujúceho delegovaného úradníka pri správe rozpočtu EÚ.

2011

Správa pdf - 624 KB [624 KB] English (en)

2010

Správa pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

2009

Správa pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

2008

Správa pdf - 297 KB [297 KB] English (en)

 • Príloha 1-3 pdf - 174 KB [174 KB] English (en)
 • Príloha 4 pdf - 149 KB [149 KB] English (en)
 • Príloha 5 pdf - 54 KB [54 KB] English (en)
 • Príloha 6 pdf - 8 KB [8 KB] English (en)

2007

Správa pdf - 602 KB [602 KB] English (en)

 • Príloha 1 pdf - 4 MB [4 MB] English (en)

2006

Správa pdf - 234 KB [234 KB] English (en)

 • Príloha 1 - 3 pdf - 45 KB [45 KB] English (en)
 • Príloha 4 časť a pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
 • Príloha 4 časť b pdf - 28 KB [28 KB] English (en)

2005

Správa pdf - 228 KB [228 KB] English (en)

 • Príloha 1 - 3 pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Príloha 4 časť 1 pdf - 69 KB [69 KB] English (en) (rozpočtové údaje)
 • Príloha 4 časť 2 pdf - 48 KB [48 KB] English (en) (účtovné údaje)

2004

Správa pdf - 314 KB [314 KB] English (en)

 • Príloha 1-2 pdf - 67 KB [67 KB] English (en)
 • Príloha 3 pdf - 108 KB [108 KB] English (en)

2003

Správa pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • Príloha 1 pdf - 593 KB [593 KB] English (en)
 • Príloha 2 pdf - 7 MB [7 MB] English (en)
 • Príloha 3 pdf - 923 KB [923 KB] English (en)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku