Cale de navigare

Rapoarte anuale de activitate

Pe această pagină:

Repoarte care detaliază realizările DG Întreprinderi şi Industrie pe durata anului şi resursele utilizate de către aceasta.

Raportul anual de activitate prezintă rezultatele obţinute şi resursele corespunzătoare mobilizate în acest scop de DG pe durata unui an de activitate. Acesta reprezintă "oglinda" programului anual de lucru. Este de asemenea un raport de gestiune al Direcţiei Generale către Comisie privitor la exercitarea prerogativelor de care se bucură în calitate sa de ordonator de credite delegat, competent pentru execuţ ia bugetulu i UE.

2011

Raport pdf - 624 KB [624 KB] English (en)

2010

Raport pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

2009

Raport pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

2008

Raport pdf - 297 KB [297 KB] English (en)

 • Anexa 1-3 pdf - 174 KB [174 KB] English (en)
 • Anexa 4 pdf - 149 KB [149 KB] English (en)
 • Anexa 5 pdf - 54 KB [54 KB] English (en)
 • Anexa 6 pdf - 8 KB [8 KB] English (en)

2007

Raport pdf - 602 KB [602 KB] English (en)

 • Anexa 1 pdf - 4 MB [4 MB] English (en)

2006

Raport pdf - 234 KB [234 KB] English (en)

 • Anexa 1 - 3 pdf - 45 KB [45 KB] English (en)
 • Anexa 4 partea a pdf - 48 KB [48 KB] English (en)
 • Anexa 4 partea b pdf - 28 KB [28 KB] English (en)

2005

Raport pdf - 228 KB [228 KB] English (en)

 • Anexa 1 - 3 pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Anexa 4 partea 1 pdf - 69 KB [69 KB] English (en) (Informaţii bugetare)
 • Anexa 4 partea 2 pdf - 48 KB [48 KB] English (en) (Date contabile)

2004

Raport pdf - 314 KB [314 KB] English (en)

 • Anexa 1-2 pdf - 67 KB [67 KB] English (en)
 • Anexa 3 pdf - 108 KB [108 KB] English (en)

2003

Raport pdf - 3 MB [3 MB] English (en)

 • Anexa 1 pdf - 593 KB [593 KB] English (en)
 • Anexa 2 pdf - 7 MB [7 MB] English (en)
 • Anexa 3 pdf - 923 KB [923 KB] English (en)

Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten

Setează pagina la dimensiunea normală a litereiMăreşte dimensiunea literei cu 200%Tipăreşte pagina